Deelonderzoek 4 - Sterke kanten & capaciteiten

Onderzoekers vanuit het UMC Utrecht voeren de onderzoekslijn 'Sterke kanten & capaciteiten: vormgeven aan het verpleegkundig werk in een veranderende werkomgeving' uit. Onderzoekers Dewi Stalpers, Marloes Veenstra, Hildeline Kuijzer en Lisette Schoonhoven houden zich bezig met vragen over optimalisatie van de inzetbaarheid van verpleegkundigen, de rol van job crafting* hierin en wat dit betekent voor verpleegkundigen, het team en de organisatie. 

De hypothese is dat differentiatie op basis van ieders sterke kanten en capaciteiten kan bijdragen om:

  • verpleegkundigen inzicht te geven in ieders sterke kanten en hoe deze optimaal in te zetten (reflectieve professionals);
  • verpleegkundigen te laten inzien welke impact ze (kunnen) maken op de patiëntenzorg en hoeveel invloed ze hiermee hebben;
  • organisaties inzicht te geven in hoe optimaal gebruik te maken van de capaciteiten van verpleegkundig professionals (organisatorische support);

Daarnaast is aandacht voor de ontwikkelingen in de rol en functie van verpleegkundigen en hoe verpleegkundigen omgaan met veranderingen in hun werk. Een laatste onderwerp draait om de vraag: wat zijn de effecten van dit alles op de kwaliteit van zorg voor patiënten en werktevredenheid van verpleegkundigen? De FD Tool is in deze deelstudie een belangrijke databron. Dit is een instrument waarmee ziekenhuizen inzicht krijgen in de effecten van gedifferentieerde inzet op de kwaliteit voor patiënt, medewerker en organisatie. 

*Definitie job crafting: Veranderingen in je werk aanbrengen om de verschillende eigenschappen van de baan beter te laten aansluiten bij eigen sterke kanten, behoeften, interesses en capaciteiten.

Dewi Stalpers

Dewi Stalpers is IC-verpleegkundige (n.p.) en in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen de verpleegkundige werkomgeving en de kwaliteit van zorg. Vanaf 2011 combineerde zij 2 banen: adviseur op de IC van het St. Antonius Ziekenhuis en adviseur/projectmanager bij de NVZ. Sinds december 2019 is Stalpers als assistant professor verbonden aan het Julius Centrum (UMC Utrecht).

Lisette Schoonhoven

Lisette Schoonhoven is hoogleraar verplegingswetenschap in het UMC Utrecht. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg. Daarnaast doet ze onderzoek naar implementatie. Lisette is ook programmaleider van Verplegingswetenschap binnen de Master Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Marloes Veenstra

Marloes Veenstra rondde in 2013 haar master Arbeids- en organisatiepsychologie af. In 2015 begon ze met de opleiding hbo-v duaal en in 2018 studeerde ze af als verpleegkundige. Sinds april 2020 is Veenstra verbonden als promovenda aan RN2Blend vanuit het UMC Utrecht, afdeling Verplegingswetenschap van het Julius Centrum.

RN2Blend TV: Vormgeven aan verpleegkundig werk

Hoe draagt gebruikmaken van ieders sterke kanten en kwaliteiten bij aan een optimale inzet van verpleegkundigen? En hoe zit het met job crafting, oftewel het maken van kleine aanpassingen in het eigen werk? Daarover spraken onderzoekers Dewi Stalpers en Marloes Veenstra op 1 december 2020 tijdens de vierde aflevering van RN2Blend TV. Irene de Kroon, IC-verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, deelde inzichten uit de praktijk.

Een vraag of suggestie?

Heb je vragen over dit deelonderzoek of wil je in contact komen met de onderzoekers?