Onderzoeksthema's

Historisch onderzoek

De RN2Blend-onderzoekers hebben elk hun eigen onderzoekslijn, maar voeren ook een deel van het onderzoek samen uit. Dit onderzoek richt zich op de historische ontwikkelingen op het gebied van functiedifferentiatie. Wat is voorafgegaan aan de huidige discussie over gedifferentieerd verpleegkundig werken? Wie waren belangrijke spelers en wat beoogden zij met gedifferentieerd werken? Dat zijn centrale vragen bij dit onderdeel.

Deelonderzoek 1 - Organisatie en waardering verpleegkundig werk

Dit deelonderzoek gaat over de manier waarop gedifferentieerd werken in de dagelijkse zorgpraktijk vorm krijgt. Iris Wallenburg, Martijn Felder, Roland Bal en Syb Kuijper onderzoeken dit aan de hand van etnografische methoden. Zij hebben oog voor het soms onzichtbare organisatiewerk dat verpleegkundigen doen. Ook is aandacht voor de manier waarop verpleegkundigen zich positioneren, binnen zorgorganisaties en daarbuiten. Daarnaast vormen waarderingspraktijken van verpleegkundig werk een belangrijk thema. 

Deelonderzoek 2 - Leren van het verleden. Functiedifferentiatie door de jaren heen

In dit deelonderzoek staat de learning history-methode centraal. Pieterbas Lalleman, Lisette Schoonhoven, Jet Spits, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk onderzoeken de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zowel in het verleden als in het heden. Ze brengen cruciale momenten uit de afgelopen 30 jaar in kaart en verbinden die aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. Ze tekenen learning histories op binnen ziekenhuizen die al experimenteren met gedifferentieerd werken. 

Deelonderzoek 3 - Gezonde verpleegkundige werkomgeving

In deze deelstudie doen Catharina van Oostveen, Hester Vermeulen en Julia van Kraaij onderzoek naar de effectiviteit van gedifferentieerd werken op personele en patiëntenuitkomsten. Ook bekijken ze welke rol de werkomgeving van verpleegkundigen speelt bij het realiseren van gedifferentieerd werken. Dit moet kennis opleveren over de optimale functiemix en de omgeving waarin verpleegkundigen graag willen werken en goede zorg kunnen leveren. De FD Tool vormt een belangrijke databron. 

Deelonderzoek 4 - Sterke kanten & capaciteiten

Onderzoekers Dewi Stalpers, Marloes Veenstra, Hildeline Kuijzer en Lisette Schoonhoven houden zich in hun deelonderzoek bezig met vragen over optimalisatie van de inzetbaarheid van verpleegkundigen, de rol van job crafting hierin en wat dit betekent voor verpleegkundigen, het team en de organisatie. Ook is aandacht voor de ontwikkelingen in de rol en functie van verpleegkundigen en hoe verpleegkundigen omgaan met veranderingen in hun werk. De FD Tool is in deze deelstudie een belangrijke databron.

Deelonderzoek 5 - Verpleegkundige zorg anders georganiseerd: kosten en waarde

Lucas Goossens, Nienke Miedema en Maureen Rutten-van Mölken van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken onder meer hoe de gezondheidsuitkomsten en de kosten veranderen door een andere inzet van verpleegkundigen. Ze brengen in kaart welke waarde patiënten hechten aan de verschillende verpleegsensitieve uitkomsten en andere kenmerken van hun behandeling. Ook onderzoeken ze de voorkeuren van verpleegkundigen voor diverse aspecten van hun werk. Oftewel: hoe kan het werk zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt?

Kennisnet

Wil je meepraten? Meld je dan aan voor de werkgroep Functiedifferentiatie op NVZ Kennisnet. Dit is de plek om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat te maken heeft met gedifferentieerd werken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in