Deelonderzoek 2 - Leren van het verleden. Functiedifferentiatie door de jaren heen

In dit deelonderzoek staat de learning history-methode centraal. Pieterbas Lalleman en Lisette Schoonhoven onderzoeken samen met promovenda Dieke Martini en publiekshistoricus Hugo Schalkwijk de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zowel in het verleden als in het heden. Ze brengen cruciale momenten uit de afgelopen 30 jaar in kaart en verbinden die aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. Daarnaast zullen ze binnen een aantal ziekenhuizen die al experimenteren met het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen een learning history optekenen rondom die gedifferentieerde inzet. De onderzoekers verwachten daarmee dat de verschillende ideeën, visies, successen en spanningen van alle betrokkenen binnen de instelling zichtbaar worden. De afsluiting van elk onderzoek en de verspreiding van de resultaten gebeurt in de vorm van podcasts en een geschreven leergeschiedenis. De uitzending en podcasts kunnen als basis dienen voor verdere gesprekken binnen en buiten de instellingen om leren over functiedifferentiatie mogelijk te maken.  

Pieterbas Lalleman

Pieterbas Lalleman is organisatiesocioloog met interesse voor leiderschap en de geschiedenis van het verpleegkundig werk. Hij werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en de vakgroep Verpleegkundig Leiderschap van de Hogeschool Utrecht. Hij werkt als verpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de langdurige zorg. Daarnaast is het voorzitter van het Historisch College FNI bij V&VN.

Dieke Martini

Dieke Martini is verpleegkundige, docent verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht en medisch antropoloog. Zij richt zich binnen RN2Blend op het schrijven van leergeschiedenissen rondom functiedifferentiatie, leiderschap en positionering van verpleegkundigen vanuit verschillende perspectieven. Ze verbindt de uitkomsten hiervan aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. 

Hugo Schalkwijk

Hugo Schalkwijk is publiekshistoricus, gespecialiseerd in de geschiedenis van verpleegkunde. Schalkwijk is als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkt verder als adviseur van het Historisch College FNI bij V&VN, waar hij de dagelijkse leiding heeft over het museum van de verpleging en verzorging. 

Publicaties

Artikelen

TvZ:

Tijdschrift Verpleegkunde:

Tijdlijn functiedifferentiatie

Onderzoeker Hugo Schalkwijk ontwikkelde een online, doorzoekbare tijdbalk waarop de meest cruciale momenten van de geschiedenis rondom functiedifferentiatie staan. 

Bekijk de tijdlijn.

RN2Blend TV: Geschiedenis van functiedifferentiatie

In de tweede aflevering van RN2Blend TV namen onderzoekers Hugo Schalkwijk en Pieterbas Lalleman kijkers mee in de lange geschiedenis van gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Zij presenteerden een online, doorzoekbare tijdbalk waarop de meest cruciale momenten van de geschiedenis rondom functiedifferentiatie staan. 

 

Een vraag of suggestie?

Heb je vragen over dit deelonderzoek of wil je in contact komen met de onderzoekers?