Deelonderzoek 2 - Leren van het verleden. Functiedifferentiatie door de jaren heen

In dit deelonderzoek staat de learning history-methode centraal. Pieterbas Lalleman en Lisette Schoonhoven onderzoeken samen met promovenda Dieke Martini en publiekshistoricus Hugo Schalkwijk de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zowel in het verleden als in het heden. Ze brengen cruciale momenten uit de afgelopen 30 jaar in kaart en verbinden die aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. Daarnaast zullen ze binnen een aantal ziekenhuizen een learning history optekenen rondom gedifferentieerd werken. De onderzoekers verwachten daarmee dat de verschillende ideeën, visies, successen en spanningen van alle betrokkenen binnen de instelling zichtbaar worden. De afsluiting van elk onderzoek en de verspreiding van de resultaten gebeurt in de vorm van podcasts en een geschreven leergeschiedenis. De uitzending en podcasts kunnen als basis dienen voor verdere gesprekken binnen en buiten de instellingen om leren over functiedifferentiatie mogelijk te maken.  

Pieterbas Lalleman

Pieterbas Lalleman is organisatiesocioloog met interesse voor leiderschap en de geschiedenis van het verpleegkundig en verzorgend werk. Hij werkt als lector bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Daarnaast werkt hij als verpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de langdurige zorg. Ook is hij voorzitter van het Historisch College FNI bij V&VN.

Lisette Schoonhoven

Lisette Schoonhoven is hoogleraar verplegingswetenschap in het UMC Utrecht. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg. Daarnaast doet ze onderzoek naar implementatie. Lisette is ook programmaleider van Verplegingswetenschap binnen de Master Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Dieke Martini

Dieke Martini is verpleegkundige, docent verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht en medisch antropoloog. Zij richt zich binnen RN2Blend op het schrijven van leergeschiedenissen rondom functiedifferentiatie, leiderschap en positionering van verpleegkundigen vanuit verschillende perspectieven. Ze verbindt de uitkomsten hiervan aan de huidige ontwikkelopdracht van het verpleegkundig beroep in Nederland. 

Hugo Schalkwijk

Hugo Schalkwijk is publiekshistoricus, gespecialiseerd in de geschiedenis van verpleegkunde. Schalkwijk is promovendus bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Hij werkt verder als adviseur van het Historisch College FNI bij V&VN, waar hij de dagelijkse leiding heeft over het museum van de verpleging en verzorging. 

Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf is hoogleraar Publiek management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie en Bestuur & Organisatie (REBO). Verder is hij onder meer projectleider van diverse academische adviesprojecten en voorzitter van de landelijke Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

Manon Parry

Manon S. Parry, PhD, is medisch historicus en curator van tentoonstellingen. Zij is hoogleraar medische geschiedenis aan de VU Amsterdam en universitair docent Amerikaanse studies en publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ook leidt zij de MA History: Medical and Health Humanities aan de VU Amsterdam en het Pulse Network for Health Humanities. Parry is geïnteresseerd in de rol van materiële cultuur in de verpleeggeschiedenis en in het integreren van objecten en hun geschiedenis in het verpleegkundig onderwijs.

Jet Spits

Jet Spits is publiekshistoricus met een focus op medische geschiedenis. Aan de Rijksuniversiteit Groningen werkt zij aan een PhD over ervaringen van mensen met tuberculose verpleegd in Nederlandse sanatoria. Binnen RN2Blend verbindt zij inzichten uit medisch-historisch onderzoek naar het verleden van de verpleegkunde met de vormgeving van verpleegkundig leiderschap in het heden en de toekomst.

Publicaties

Artikelen

Nursing Inquiry:

Journal of Professions and Organization:

Gedrag & Organisatie:

Journal of Advanced Nursing:

TvZ:

Tijdschrift Verpleegkunde:

V&VN Magazine:

NOS:

Zorgvisie:

Overige artikelen:

Tijdlijn functiedifferentiatie

Onderzoeker Hugo Schalkwijk ontwikkelde een online, doorzoekbare tijdbalk waarop de meest cruciale momenten van de geschiedenis rondom functiedifferentiatie staan. 

Bekijk de tijdlijn.

RN2Blend TV: Geschiedenis van functiedifferentiatie

In de tweede aflevering van RN2Blend TV namen onderzoekers Hugo Schalkwijk en Pieterbas Lalleman kijkers mee in de lange geschiedenis van gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Zij presenteerden een online, doorzoekbare tijdbalk waarop de meest cruciale momenten van de geschiedenis rondom functiedifferentiatie staan. 

 

Een vraag of suggestie?

Heb je vragen over dit deelonderzoek of wil je in contact komen met de onderzoekers?