Podcastserie Radboudumc - De verpleegkundige als directeur

RN2Blend-onderzoekers Dieke Martini, Pieterbas Lalleman en Jet Spits onderzochten het werk en de betekenis van de verpleegkundig directeuren in het Radboudumc. De resultaten delen zij in de podcastserie 'De verpleegkundige als directeur, over verlangen, veranderen en vergezichten'. 

Podcast Radboudumc

Transitie

In deze derde reeks podcastafleveringen horen we hoe het Radboudumc zich opmaakt voor een grote transitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanstelling van 10 verpleegkundig directeuren om verpleegkundige denk- en doekracht in de organisatie te verankeren. RN2Blend-onderzoekers volgden hen in de eerste helft van 2022 in hun dagelijks werk. Hoe willen zij invulling geven aan de verpleegkundige visie op goede zorg? In deze 5-delige podcastserie staan we hier uitgebreid bij stil.

Aflevering 1 - Van Zusters onder de Bogen naar verpleegkundig directeuren

In deze eerste aflevering 'Van zusters onder de bogen naar verpleegkundig directeuren' gaan we terug in de tijd. Met de aanstelling van de zusters onder de bogen in 1956 deed de eerste verpleegkundig directrice, zuster Emilia haar intrede. Sinds die tijd is er veel veranderd. Hoe is de verpleegkundige vertegenwoordigd geweest op strategische posities binnen het Radboudumc in de afgelopen 64 jaar? En wat gaat er nu veranderen? Pieterbas Lalleman gaat hierover in gesprek met verpleegkundig directeur Sabine van Someren-Damen, Chief Nursing Information Officer (CNIO) Jacqueline de Leeuw en studente Health Policy and Management aan de Erasmus Universiteit Pauline van Bokhorst. 

Aflevering 2 - Persoonsgerichtheid vanuit verschillende perspectieven

Het Radboudumc wil voorop lopen in persoonsgerichtheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het samenbrengen van verschillende perspectieven op goede zorg, onderwijs en onderzoek. Het ziekenhuis maakt zich op voor een ingrijpende transitie waarin onder andere het medisch en verpleegkundig perspectief verankerd zullen worden in de structuur. Hoe ziet dit eruit in de praktijk? In deze aflevering gaat Dieke Martini hierover in gesprek met verpleegkundig directeur Jolanda ter Sluysen en medisch directeur Philip de Reuver. Ook Pieterbas Lalleman schuift aan vanuit zijn rol als lector leiderschap van het lectoraat persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving. 

Aflevering 3 - We zijn begonnen

In deze derde aflevering staat het verpleegkundig werk in het Radboudumc in al haar verschijningsvormen centraal. Zoals in eerdere afleveringen aan bod komt is er een grote transitie gaande in het ziekenhuis. Er worden intercollegiale directieteams benoemd en zorgprogramma’s en zorgpaden ontwikkeld onder duale aansturing van een arts én een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Maar wat betekent dit concreet voor verpleegkundigen? Hoewel de centra nog niet officieel bekrachtigd zijn, gebeurt er al ontzettend veel. Er worden veranderingen in gang gezet die niet direct zichtbaar zijn voor veel verpleegkundigen, maar die we wel graag met hen willen delen. Dieke Martini gaat hierover het gesprek aan met verpleegkundig directeur Nanda Vermeulen, operationeel leidinggevende Janneline van Westreenen en verpleegkundig wetenschapper en VAR-lid Cariline Roosen.

Aflevering 4 - (Be)sturen van verandering moet je leren

Pieterbas Lalleman praat met het driehoofdig directieteam van het nieuw te vormen centrum voor Hersenen en Zintuigen. Verpleegkundig directeur Marlous Peters, medisch directeur Ewoud van Dijk en bedrijfskundig directeur Hendrik Ermers delen hun ervaring met intercollegiaal besturen in tijden van verandering. Want hoe doe je dat, besturen bij verandering? Hoe raak je op elkaar ingespeeld, vul je elkaar aan, én krijg je anderen betrokken? En wat is de kracht van de verpleegkundig directeur? In deze aflevering geeft het directieteam antwoord op deze vragen. 

Aflevering 5 - Tussen romantiek en realiteit

In deze laatste aflevering richten we onze blik op de toekomst, de vergezichten. Hoe verwacht het Radboudumc persoonsgerichte zorg verder vorm te geven? Welke wensen en verlangens hebben de betrokkenen, en hoe ga je om met een verandering die maar blijft duren en een onzekere toekomst. Hierover gaat Pieterbas Lalleman in gesprek met verpleegkundig directeur Herman Hendriks, zorgmanager Richard Ellenbroek en operationeel leidinggevende Nienke van Oosten.

Leergeschiedenis

In de begeleidende leergeschiedenis scherpen de onderzoekers een aantal thema’s uit die podcast verder aan. 

Meer weten? Bekijk de pagina over dit deelonderzoek.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in