Over RN2Blend

RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen binnen ziekenhuizen en umc's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Achtergrond

Door ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg is behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van verpleegkundigen. Veel algemene ziekenhuizen en umc’s zijn daarom aan de slag gegaan met gedifferentieerde inzet en functiegericht werken van verpleegkundigen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in proeftuinen. Het gaat hierbij niet alleen om het onderscheid tussen verpleegkundigen met een mbo-, in-service- of hbo-achtergrond. Maar bijvoorbeeld ook om de inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen, master-opgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wat levert het op en hoe kan gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen het beste vorm krijgen? Om dit goed in beeld te krijgen is wetenschappelijk onderzoek nodig, over een langere periode en in meerdere ziekenhuizen. RN2Blend is opgezet om dit in kaart te brengen.

Doel RN2Blend

RN2Blend wil laten zien:

  • welke veranderingen kunnen ontstaan in de praktijk en beroepsontwikkeling voor verpleegkundigen van verschillende niveaus van opleiding en ervaring, en met verschillende competenties;
  • wat het effect van het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen is op bijvoorbeeld werktevredenheid en de kwaliteit van verpleegkundige zorg. 

Consortium

RN2Blend is eind 2019 gestart in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), met onderzoekers vanuit het Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Spaarne Gasthuis. 

Heb je vragen over het onderzoek? Neem contact op met het projectteam.

Projectteam

Vanuit de NVZ en NFU ondersteunt een projectteam de onderzoeksgroep. Dit team beheert onder meer het secretariaat, contracten, onderhoudt contacten met de subsidiegever en organiseert bijeenkomsten. 

Onderzoeksgroep

De onderzoekers die deel uitmaken van de RN2Blend-onderzoeksgroep hebben bijna allemaal een verpleegkundige achtergrond. De onderzoeksgroep bestaat uit promovendi, senior onderzoekers en hoogleraren.

Kennisnet

Wil je meepraten? Meld je dan aan voor de werkgroep Functiedifferentiatie op NVZ Kennisnet. Dit is de plek om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat te maken heeft met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in