Deelonderzoek 5 - Verpleegkundige zorg anders georganiseerd: kosten en waarde

Het deelonderzoek 'Verpleegkundige zorg anders georganiseerd: kosten en waarde' gaat over de waarde en de kosten van de verpleegkundige zorg. Lucas Goossens, Nienke Miedema en Maureen Rutten-van Mölken van de Erasmus Universiteit Rotterdam voeren het onderzoek uit. Ze onderzoeken onder meer hoe de gezondheidsuitkomsten en de kosten veranderen door een andere inzet van verpleegkundigen. De onderzoekers brengen in kaart welke waarde patiënten hechten aan de verschillende verpleegsensitieve uitkomsten en andere kenmerken van hun behandeling. Ook onderzoeken ze de voorkeuren van verpleegkundigen voor diverse aspecten van hun werk. Oftewel: hoe kan het werk zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt?

Lucas Goossens

Lucas Goossens werkt als gezondheidswetenschapper/gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek gaat vooral over de effecten en kosten van behandelingen in de gezondheidszorg en over het meten van voorkeuren van patiënten en zorgverleners. Hij is programmadirecteur van de masteropleiding Health Economics, Policy & Law. Zijn proefschrift (2013) ging over ziekenhuisverplaatste zorg voor COPD-patiënten. 

Nienke Miedema

Nienke Miedema is in 2015 afgestudeerd als hbo-verpleegkundige. In 2019 heeft ze haar masterdiploma Health Economics, Policy and Management afgerond. Ze heeft ervaring op beide terreinen. In de zorg werkte ze onder meer in het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Sinds 2020 is ze promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet ze onderzoek naar de kosten en waarde van gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. 

Maureen Rutten-van Mölken

Maureen Rutten-van Mölken is hoogleraar economische evaluatie van innovaties in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is wetenschappelijk directeur van het Institute for Medical Technology Assessment (IMTA). Haar onderzoek richt zich onder meer op kosteneffectiviteit en bekostiging van complexe interventies die een verandering in het zorgsysteem vereisen (integrale zorg bij multimorbiditeit, ‘hospital at home’). Ze houdt zich ook bezig met de gezondheidseconomie van gepersonaliseerde zorg.

Publicaties

Artikelen

RN2Blend TV: Waarde en kosten verpleegkundige zorg

Lucas Goossens en Nienke Miedema doen onderzoek naar de rollen van verpleegkundigen en wat veranderingen hierin kunnen opleveren. De wetenschappelijke discipline waar ze zich mee bezighouden heet Health Technology Assessment (HTA). In het HTA-onderzoek zoeken de onderzoekers naar antwoorden op de vraag: als een ziekenhuis op een andere manier gaat werken, wat voor gevolgen heeft dat dan? Ze vertelden erover op 24 november 2020 tijdens de derde aflevering van RN2Blend TV.

Een vraag of suggestie?

Heb je vragen over dit deelonderzoek of wil je in contact komen met de onderzoekers?