Vooruitblik RN2Blend-congres: het ideale team?

Deelsessie 2 van RN2Blend-congres ‘Verpleegkundigen op stoom’ op 14 juni heet 'Het ideale team?'. Dat vraagteken staat er niet voor niets, vertelt onderzoeker Dewi Stalpers, die deze sessie samen met Nienke Miedema en Lucas Goossens begeleidt. "Hét ideale team bestaat niet. Wie je nodig hebt hangt van allerlei factoren af, zoals de doelen van de afdeling en de context waarbinnen je zorg verleent."

Wat gaan jullie doen tijdens deze deelsessie?

Dewi Stalpers"We willen met de deelnemers in gesprek gaan over een aantal vraagstukken. Zoals: wat is de ideale teamsamenstelling in jouw specifieke situatie? Welke doelen streef je na op jouw afdeling, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit van zorg? En waaruit bestaat je team eigenlijk? Zijn dat alleen de verpleegkundigen of ook de artsen en ondersteunende medewerkers? Daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Ook de ideale inrichting en omvang van een team is geen vast gegeven. In COVID-tijd was bijvoorbeeld een heel ander team nodig dan voor en na crisistijd. En een IC-team ziet er weer anders uit dan een team op een poli. Als je veranderingen wilt doorvoeren, is het belangrijk daar oog voor te hebben.

Vervolgens gaan Nienke en Lucas met de deelnemers aan de slag met hun matrix van verpleegkundig werk, een praktisch instrument dat laat zien op welke manieren je verpleegkundig werk kunt organiseren. Het biedt inzicht in manieren van differentiëren en de elementen waaruit die bestaan. Afdelingen kunnen het instrument bijvoorbeeld gebruiken voor het in kaart brengen van hun huidige situatie en de situatie waar ze naartoe willen."

Wat willen jullie deelnemers meegeven?

"We willen ze uitdagen op een andere, gestructureerde manier naar hun eigen situatie te kijken. Ze ervan bewust maken dat kijken naar de specifieke context en de doelen van een afdeling cruciaal is bij verandering, zoals de implementatie van gedifferentieerd werken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om ervoor te zorgen dat de patiënt eerder zelfstandig naar huis kan gaan. Hoe ziet je team eruit als je die doelen wilt verwezenlijken om zo de kwaliteit van verpleegkundige zorg te verbeteren? Is het nodig een verpleegkundige van een bepaald niveau toe te voegen, of kun je het werk met de huidige teamleden anders organiseren? Is 60% hbo-verpleegkundigen op jouw afdeling een must, of realiseer je daar je afdelingsdoelen niet mee? Daarover nadenken en met elkaar in gesprek gaan kan veel opleveren."

Wat hopen jullie dat het gesprek met de deelnemers oplevert voor jullie onderzoek?

"Voor mijn onderzoek naar Sterke kanten & capaciteiten is het heel interessant te horen wat mensen zien als kwaliteit van verpleegkundige zorg en welke doelen ze op dat vlak nastreven. En vervolgens de relatie te leggen met de teamsamenstelling. De onderzoekslijn van Lucas en Nienke gaat over hoe je verpleegkundige zorg anders kunt organiseren en wat dit kan opleveren. Zij zijn heel benieuwd of hun matrix om verpleegkundige teams in kaart te brengen bruikbaar is in de praktijk, en hoe erop wordt gereageerd. We werken aan verschillende onderzoekslijnen, maar er zijn veel raakvlakken. Dat maakt het interessant en relevant om samen deze deelsessie te organiseren."
 


Kom naar het RN2Blend-congres op 14 juni!

Bekijk de uitnodiging met het programma en overige informatie. Of meld je direct aan!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in