Hildeline Kuijzer onderzoekt verandertrajecten: "Zo belangrijk dat verpleegkundigen input leveren"

Van goed geïnformeerd zijn tot actief meepraten en meebeslissen. Je als verpleegkundige betrokken voelen bij verandertrajecten kan op verschillende manieren. Dat blijkt uit gesprekken met verpleegkundigen in het kader van de RN2Blend-onderzoekslijn Sterke kanten & capaciteiten, vertelt Hildeline Kuijzer, verplegingswetenschapper en verpleegkundige in het UMC Utrecht en junior onderzoeker bij RN2Blend. Wat is haar rol in het onderzoek? En hoe combineert zij al haar werkzaamheden en wat levert het op?

Hildeline KuijzerSterke kanten en job crafting

“Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe verpleegkundigen gebruikmaken van hun sterke kanten in een veranderende werkomgeving. Bijvoorbeeld als een afdeling start met functiedifferentiatie. Ook kijken we naar job crafting, oftewel kleine aanpassingen doen in je werk zodat het beter aansluit bij je behoeften en interesses. En hoe een veranderende werkomgeving hierop van invloed is.”

Onderzoek naar functiedifferentiatie

“Als junior onderzoeker vervul ik verschillende onderzoekstaken. We doen momenteel onderzoek in een ziekenhuis en umc die middenin een verandertraject zitten, waarvan functiedifferentiatie onderdeel is. We zetten vragenlijsten uit onder verpleegkundigen, onder andere om zicht te krijgen op hoe ze met de veranderingen omgaan. Wat vinden ze er nou van en hebben ze voldoende inspraak? Gaan ze meer gebruikmaken van hun sterke kanten?”

Praten met verpleegkundigen en leidinggevenden

“Om de respons op de vragenlijsten te vergroten ga ik op afdelingen langs en spreek ik met verpleegkundigen en leidinggevenden. Ook coördineer ik samen met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksteam een aantal focusgroepen, waarbij we dieper op de onderwerpen ingaan. De tussentijdse resultaten koppelen we terug, zodat ziekenhuizen zicht krijgen op wat goed en minder goed gaat. Daar kunnen ze dan op anticiperen. Het is mooi om op deze manier te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vak.” 

Input leveren aan veranderprogramma’s

“We zitten nog middenin de onderzoeksfase. Binnenkort publiceren we een aantal voorlopige resultaten van de focusgroepen. De eerste analyses leveren al waardevolle inzichten op. Bijvoorbeeld over hoe verpleegkundigen betrokken worden bij de veranderingen. Aan de ene kant zien we dat verpleegkundigen graag input willen leveren aan de veranderprogramma’s. Maar aan de andere kant zien we ook dat verpleegkundigen een afwachtende houding aannemen en het alleen geïnformeerd worden zien als voldoende betrokkenheid. Terwijl juist het leveren van input zo belangrijk is.”

Werkzaamheden combineren

“Mijn onderzoekswerk voor RN2Blend combineer ik met verschillende andere werkzaamheden in het UMC Utrecht. Ik werk hier inmiddels zo’n 6 jaar als verpleegkundige, momenteel bij de divisie interne geneeskunde en dermatologie. Vorig jaar studeerde ik af als verplegingswetenschapper. Waarom ik die studie wilde doen? Als verpleegkundige kan ik veel betekenen voor de patiënt. Maar ik wilde daarnaast van betekenis zijn voor het verpleegkundig vak. Het werk van verpleegkundigen verbeteren, zowel in de organisatie als op nationaal niveau. Met mijn onderzoekswerk probeer ik hieraan mijn steentje bij te dragen.” 

Brugfunctie verplegingswetenschappers

“Mijn afstudeeronderzoek ging over ervaringen van verpleegkundigen met het gebruik van data om de zorg te verbeteren. Dat gebeurde in het kader van een andere RN2Blend-onderzoekslijn: Gezonde verpleegkundige werkomgeving. Ziekenhuizen verzamelen veel data over kwaliteit van verpleegkundige zorg. Maar die data komen niet altijd bij verpleegkundigen terecht, of ze kunnen ze niet toepassen in de praktijk. Verplegingswetenschappers op de afdeling kunnen hierin een mooie brugfunctie hebben, concludeer ik in mijn onderzoek. Zij kunnen de data analyseren, interpreteren en omzetten naar bruikbare kennis voor de praktijk. Hierover is nog wel meer onderzoek nodig. Er is namelijk nog maar weinig bekend over het effect van zo’n teamuitbreiding op het gebruik van data voor leren en verbeteren van verpleegkundige zorg.”

Meerdere rollen combineren

“Na mijn afstuderen wilde ik mijn werk als verpleegkundige blijven combineren met onderzoek doen. Gelukkig is dat mogelijk op mijn afdeling. Ik heb veel geluk met mijn team en leidinggevenden. Ik heb een vaste dag waarop ik me volledig op onderzoek kan storten. Dat geeft rust. Toch blijft het soms lastig om meerdere rollen te combineren. Ik wil alles heel goed doen, maar dat lukt niet altijd. Maar ik zou toch niet anders willen, ik vind alle dingen die ik doe zo leuk.” 

Randvoorwaarden op orde

“Het had ook wel wat voeten in de aarde, voordat deze combifunctie er was. Bijvoorbeeld om het financieel goed te regelen. Als onderzoeker word je uit een ander potje betaald dan als verpleegkundige. Om werken in een gecombineerde functie makkelijker te maken is het van belang dat de randvoorwaarden op orde zijn. Daar kan de organisatie voor zorgen. Je hebt bijvoorbeeld een goede ruimte nodig om in te kunnen werken. En een leidinggevende die je ondersteunt.”

Pionieren in combifunctie

“Er werken steeds meer verplegingswetenschappers in een combifunctie in het UMC Utrecht. Iedereen vult de functie anders in, het is echt pionieren. Samen met een collega heb ik een platform opgericht voor alle verplegingswetenschappers die hier werken. Via het platform delen we kennis en ervaringen uit. Samen kijken we hoe wij kunnen bijdragen om de functie nog beter neer te zetten in het UMC Utrecht.” 

Blijven ontwikkelen

“We hopen dat er meer bekendheid komt over combibanen, zodat het voor meer verpleegkundigen binnen handbereik komt. Ik wist eerst bijvoorbeeld helemaal niet dat de mogelijkheid bestond om naast mijn werk een opleiding tot verplegingswetenschapper te volgen, of dit werk te combineren. Terwijl het veel kan opleveren als verpleegkundigen zich blijven ontwikkelen. Zoals betere kwaliteit van zorg. En het zorgt ervoor dat het werk leuk en uitdagend blijft, zodat hopelijk ook de uitstroom omlaag gaat.”

Meer weten over de RN2Blend-onderzoekslijn Sterke kanten & capaciteiten? Bekijk de pagina van deze onderzoekslijn op RN2Blend.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in