Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk deel - Deel 4

Deelstudie 3 van RN2Blend gaat onder meer over de rol van de werkomgeving bij gedifferentieerd werken. Onderzoekers Catharina van Oostveen, Julia van Kraaij en Lotte Spruit vroegen verpleegkundigen daarom hun werkomgeving te fotograferen. Met de onderzoeksmethode Photovoice gingen ze vervolgens groepsgewijs in gesprek. Wat zien we op de foto? Wat roept dit beeld op? En wat valt hieruit te leren over gedifferentieerd werken? Foto 4 uit een serie.

Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk - deel 4Voor de verpleegkundige die deze foto maakte gaat dit beeld over autonomie: “Als er in het weekend en in de avond of nachtdienst minder personeel is, minder ondersteunende diensten, dan ervaar ik meer autonomie. Dan heb ik meer regie op hoe ik de dingen wil doen. Ik ben tijdens die diensten bovendien meer op mezelf aangewezen en ik kan beter focussen op de inhoud, in plaats van op al die coördinatie en dat delegeren dat overdag altijd nodig is. In een dagdienst loepen hier soms wel 70 mensen rond: specialisten, verpleegkundigen, leerlingen, seniors, leidinggevenden, facilitair medewerkers, medisch studenten, iemand die het lab prikt, apothekersassistenten, baliemedewerksters, en zo kan ik nog wel even door gaan.”

De foto leidt tijdens het photovoicegesprek ook tot een opmerking over functiedifferentiatie, in de zin van taakgericht werken: “Verpleegkundigen zijn opgeleid met geïntegreerd verplegen. We zien dat taakgericht werken kan helpen om met elkaar het werk gedaan te krijgen . . . maar we zien ook een risico dat de zorg er minder patiëntgericht door wordt. Taakgericht werken onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige kost bovendien veel coördinatie door het delegeren en de extra afstemmomenten die nodig zijn. We moeten met elkaar leren hoe we dit het beste kunnen  doen.”

Een selectie van de foto’s die gemaakt zijn voor deelonderzoek 3 is ook te zien tijdens kennisfestival BRUIS.