Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk - deel 8

Deelstudie 3 van RN2Blend gaat onder meer over de rol van de werkomgeving bij gedifferentieerd werken. Onderzoekers Catharina van Oostveen, Julia van Kraaij en Lotte Spruit vroegen verpleegkundigen daarom hun werkomgeving te fotograferen. Met de onderzoeksmethode Photovoice gingen ze vervolgens groepsgewijs in gesprek. Wat zien we op de foto? Wat roept dit beeld op? En wat valt hieruit te leren over gedifferentieerd werken? Foto 8 uit een serie.

wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk - deel 8Op deze foto zien we de toegang tot een multimediaruimte. De ruimte is leeg, tot teleurstelling van de maker van deze foto. Die vertelde tijdens een photovoicegesprek: “Ik stel een afwisselend leerprogramma samen, voor studenten én verpleegkundigen. De aanwezigheid van de studenten bij de lessen is goed. Maar bijvoorbeeld bij dossier- of casuïstiekbesprekingen doet er altijd maar een handjevol verpleegkundigen mee. Ik mis het gevoel dat iedereen wil blijven leren.”

De verpleegkundige die deze foto indiende benoemde echter ook dat het lesprogramma tijdens de Week van de Decubitus wel goed bezocht was. Daarvoor wijzen de verpleegkundigen tijdens het gesprek een duidelijke verklaring aan: “Tijdens deze week was het rooster wat ruimer gepland, waardoor verpleegkundigen wel kwamen.” Dat sluit aan bij een reden die genoemd werd voor de geringe opkomst op andere momenten:  “Tijdgebrek. Voor leren en kwaliteit verbeteren is onvoldoende tijd.” Het wordt vooral gezien als iets voor erbij en niet als onderdeel van het werk: “Het is belangrijk om eerst het werk af te krijgen. Als er dan nog tijd over is voor een dossier- of casusbespreking, dan komen verpleegkundigen wel.” Verpleegkundigen vragen niet altijd actief bij hun leidinggevende om tijd voor dit soort bijeenkomsten. Op die manier blijft de opkomst dus afhankelijk van de (incidentele) ruimte die de leidinggevende hiervoor geeft. Maar zolang verpleegkundigen en leidinggevenden deze taken niet zien als vast onderdeel van het werk, blijft functiedifferentiatie lastig.

Een selectie van de foto’s die gemaakt zijn voor deelonderzoek 3 was ook te zien tijdens kennisfestival BRUIS.