Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk

Deelstudie 3 van RN2Blend gaat onder meer over de rol van de werkomgeving bij gedifferentieerd werken. Onderzoekers Catharina van Oostveen, Julia van Kraaij en Lotte Spruit vroegen verpleegkundigen daarom hun werkomgeving te fotograferen. Met de onderzoeksmethode Photovoice gingen ze vervolgens groepsgewijs in gesprek. Wat zien we op de foto? Wat roept dit beeld op? En wat valt hieruit te leren over gedifferentieerd werken? Foto 2 uit een tiendelige serie.

Rommel foto 2 - beelden verpleegkundig werk

“Rommel, dat zien we op deze foto. Vrijwel elke verpleegkundige klaagt erover”, zegt Catharina van Oostveen. “Rommel belemmert hen in hun werk, het is zonde van de tijd. Die willen ze liever aan direct patiëntencontact besteden. Iedere keer ruimen dezelfde collega’s het op, omdat ze anders hun werk niet goed kunnen doen.”

“Bij de koffieautomaat wordt er druk over gemopperd. Dat heeft een functie, want dan zijn ze het kwijt. Maar de volgende dag is het weer precies hetzelfde, en dat cirkeltje wordt elke dag opnieuw afgedraaid. De verpleegkundigen die altijd de zooi van een ander opruimen zien het vaak als een probleem waar zij geen invloed op hebben.”

“Vervolgens komt het op het bordje van de leidinggevende terecht. En die schikt zich vaak in die faciliterende rol van trouble shooter. Maar ook dat is geen echte oplossing. Om de quick fixes te ontstijgen en de beweging naar functiedifferentiatie te kunnen maken is reflectie nodig. Dat gaat over eerlijk kijken naar de eigen rol, elkaar durven aanspreken en samen zoeken naar structurele oplossingen.”

Een selectie van de foto’s die gemaakt zijn voor deelonderzoek 3 is ook te zien tijdens kennisfestival BRUIS.