Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk

Deelstudie 3 van RN2Blend gaat onder meer over de rol van de werkomgeving bij gedifferentieerd werken. Onderzoekers Catharina van Oostveen, Julia van Kraaij en Lotte Spruit vroegen verpleegkundigen daarom hun werkomgeving te fotograferen. Met de onderzoeksmethode Photovoice gingen ze vervolgens groepsgewijs in gesprek. Wat zien we op de foto? Wat roept dit beeld op? En wat valt hieruit te leren over gedifferentieerd werken? Foto 1 uit een serie.

Taart bedankt

‘Verpleegkundigen krijgen vaak, heel vaak taart’, zegt Catharina van Oostveen. ‘We gingen met ze in gesprek over wat taart voor hen betekent. En daar blijkt veel achter te zitten. Natuurlijk het bedankje van de patiënt die met ontslag mag. Maar de verpleegkundigen zien het vooral als erkenning voor het harde werken. Bij doorvragen bleek dat ze daarvoor vanuit de organisatie onvoldoende waardering ervaren. Hierbij gaat het hen vooral om de dagelijkse inspanningen die ze leveren; het harde werken.’

Een beetje duiken

‘Het gaat dus niet over het gebrek aan waardering voor hun specifieke expertise, waardoor ze een gebrek aan invloed zouden kunnen ervaren. Overigens gaven de verpleegkundigen aan wel meer invloed te willen hebben. Maar als ze de gelegenheid krijgen om naar voren te stappen, dan krabbelen ze nog wel eens terug. Ze wijzen dan naar iemand anders die het in hun ogen beter kan of waar het beter thuis zou horen. Dat is op zich een heel natuurlijke reactie: iets nieuws doen is niet makkelijk en de eerste reactie is dan een andere verantwoordelijke te zoeken en een beetje te duiken. Dat is iets waar organisaties bij de beweging naar gedifferentieerd werken en het verantwoordelijk maken van verpleegkundigen voor de eigen beroepsinhoud serieus rekening mee te houden hebben.’

Een selectie van de foto’s die gemaakt zijn voor deelonderzoek 3 is ook te zien tijdens kennisfestival BRUIS.