Sterke kanten benutten binnen kaders verpleegkundig beroep

Kleine aanpassingen doen in je werk zodat het beter aansluit bij je behoeften en interesses, oftewel job crafting. Promovenda Marloes Veenstra onderzoekt hoe verpleegkundigen hieraan vormgeven in Nederlandse ziekenhuizen en umc’s. En hoe een veranderende werkomgeving van invloed is op dit fenomeen. "Gaan verpleegkundigen nog meer gebruikmaken van hun sterke kanten?"

Marloes Veenstra

"Het verpleegkundig beroep kent vaste kaders. Maar daarbinnen is veel mogelijk om het werk leuker en interessanter te maken", licht Veenstra toe. "Het gaat om kleine aanpassingen, waar je bijvoorbeeld geen toestemming voor hoeft te vragen aan je leidinggevende." Ook toen de onderzoeker zelf nog als verpleegkundige in de patiëntenzorg werkte was hier ruimte voor, vertelt ze. "Bijvoorbeeld als ik een verpleegtechnische handeling wilde bijhouden die niet vaak op mijn afdeling voorkwam. Ik vroeg dan aan de verantwoordelijke collega of ik die handeling mocht uitvoeren of mee kon kijken. Zo daagde ik mezelf uit en hield ik mijn kennis op peil, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Maar het kan ook heel iets anders zijn. Bijvoorbeeld als je het leuk vindt om studenten te begeleiden en die taak daarom meer naar je toetrekt."

Betere werkomstandigheden 

Veenstra maakte de overstap naar het onderzoek, om vanuit die hoek te kunnen bijdragen aan betere kwaliteit van zorg en betere werkomstandigheden voor verpleegkundigen. Samen met Dewi Stalpers en Lisette Schoonhoven werkt ze aan het RN2Blend-deelonderzoek ‘Sterke kanten & capaciteiten’. "We onderzoeken 2 thema’s”, vertelt ze. "Het eerste thema focust op veranderingen binnen het verpleegkundig beroep. Het beroep is volop in beweging. Veel ziekenhuizen en umc’s hebben programma’s opgezet waarin zij samen met verpleegkundigen werken aan het anders inrichten van verpleegkundige rollen. Dat kan bijvoorbeeld een programma zijn waarbinnen verpleegkundigen invulling geven aan gedifferentieerd werken. We onderzoeken hoe verpleegkundigen die veranderingen ervaren en hoe ze ermee omgaan."

Sterke kanten

In het tweede thema staan de sterke kanten van verpleegkundigen centraal. Veenstra: "We onderzoeken in welke mate verpleegkundigen de kans krijgen én pakken om te job craften en hun sterke kanten te benutten. Hoe pakken ze dit aan, wat werkt wel en wat juist niet bij job craften? Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat verpleegkundigen hiertoe eerder het initiatief nemen als zij een stimulerende leidinggevende hebben. En dat dit juist lastiger is als een team of afdeling met personeelstekorten kampt. We zijn benieuwd of de programma’s die ziekenhuizen en umc’s uitrollen, ertoe leiden dat verpleegkundigen nog meer gebruik gaan maken van hun sterke kanten. En wat de gevolgen zijn voor de baantevredenheid van verpleegkundigen én voor de kwaliteit van zorg."

Kwantitatief en kwalitatief

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. "We zetten vragenlijsten uit onder verpleegkundigen. We doen meerdere metingen, zodat we ontwikkelingen kunnen volgen. Daarnaast gaan we in focusgroepen in gesprek met verpleegkundigen, leidinggevenden, projectleiders en beleidsmakers. We kunnen dan dieper op de onderwerpen ingaan." Veenstra en haar collega-onderzoekers zijn inmiddels in een umc en een STZ-ziekenhuis aan de slag gegaan. Maar ziekenhuizen die nog mee willen doen, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen, benadrukt de onderzoeker. "Het is mooi als een diverse groep aan ziekenhuizen is aangehaakt, verschillend qua grootte en zorgaanbod." 

Meedoen aan onderzoek

Wat de meerwaarde is om mee te doen aan het onderzoek? "De onderzoeksresultaten koppelen we terug aan de deelnemende ziekenhuizen. Ze krijgen zo meer inzicht in hoe veranderingen worden ervaren en hoe verpleegkundigen sterke kanten benutten. Ziekenhuizen kunnen de resultaten gebruiken om te blijven verbeteren. Voor verpleegkundigen biedt het onderzoek een mogelijkheid om invloed te hebben en bij te dragen aan de ontwikkelingen. Zo kunnen we met elkaar het verpleegkundig vak verder brengen."

Sterkte kanten & capaciteiten

Interesse in deelname aan het onderzoek of wil je meer weten? Stuur een bericht of bekijk de pagina van het deelonderzoek 'Sterke kanten & capaciteiten'.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in