RN2Blend-onderzoeker Jet Spits bestudeert leiderschap toen en nu

Publiekshistoricus Jet Spits versterkt sinds mei 2022 het RN2Blend-onderzoeksteam. Ze houdt zich bezig met de geschiedenis van leiderschap in de zorg. Dat doet zij in het kader van de onderzoekslijn 'Leren van het verleden - Functiedifferentiatie door de jaren heen'. Waar gaat zij zich op richten?

Leiderschap in het verleden

Jet Spits

"Ik onderzoek hoe leiderschap in de zorg er in het verleden uitzag. Die kennis koppel ik aan actuele kwesties. Problemen zoals werkdruk, wachtlijsten en personeelstekorten spelen al lang. Hoe probeerden we die problemen eerder op te lossen? Wat werkte en wat niet? Daar kun je veel van leren.

Onorthodoxe oplossingen

Soms koos men voor onorthodoxe oplossingen. Halverwege de vorige eeuw waren in sommige zorginstellingen de tekorten zo nijpend dat patiënten alleen werden opgenomen als ze een nieuwe zorgmedewerker meenamen. Zo ver moeten we het nu niet laten komen.

Gedifferentieerd werken

Onze onderzoeksblik richt zich onder meer op gedifferentieerd werken. Een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat, maar al een lange geschiedenis kent. Welke pogingen zijn er in het verleden gedaan om hieraan vorm te geven? En op welke manier kwam leiderschap hierin tot uiting? Daarbij beperken we ons niet tot onderzoek in ziekenhuizen en umc’s. Ook in de wijkverpleging is dit thema heel actueel.

Werkpakket veranderde

In 2015 veranderde het werkpakket van de zorgprofessionals in de wijk. Het vak ontwikkelde zich in hoog tempo, ook doordat de indicatiestelling verschoof van het CIZ naar de hbo-opgeleide wijkverpleegkundige. Door met wijkverpleegkundigen in gesprek te gaan, hopen we meer zicht te krijgen op hun ervaringen hiermee.

Koppeling met praktijk

De koppeling met de praktijk is ontzettend belangrijk in ons onderzoek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kun je besluiten beter onderbouwen. Maar het moet geen getheoretiseer op afstand zijn. Het gaat erom dat we samen met de beroepsgroep optrekken, en elkaar voeden met kennis, verhalen en inzichten. Zodat verpleegkundigen zelf kunnen beslissen over hun vak. In de zorg was het lange tijd gebruikelijk dat er óver de verpleegkundigen werd beslist. Daar moeten we echt vanaf."


Meer weten over de onderzoekslijn 'Leren van het verleden - Functiedifferentiatie door de jaren heen'? Bekijk de pagina van dit deelonderzoek!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in