Podcastserie Rijnstate: Nursing in the Spodcast

RN2Blend-onderzoekers Pieterbas Lalleman, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk sloten op 19 november 2020 een kwalitatieve studie naar verpleegkundig werk en functiedifferentiatie in ziekenhuis Rijnstate af met een 7 uur durende podcast: Nursing in the Spodcast. In deze podcastserie staan de verpleegkundigen van Rijnstate in de spotlight. 

7 thema's

In de 7 afleveringen van Nursing in the Spodcast, met elk een eigen thema, delen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals hun verhalen, zorgen, knelpunten en successen. De thema’s zijn: de geschiedenis van functiedifferentiatie, de verpleegkundige als professional, verpleegkundig werk, veerkracht tijdens de COVID-19-crisis, wie is de verpleegkundige, de verpleegkundige van morgen, en de beweegruimte van de verpleegkundige in de organisatie.

Aflevering 1 - De geschiedenis van functiedifferentiatie

Al ruim 40 jaar werken verpleegkundigen met verschillende basisopleidingen met elkaar samen om de beste verpleegkundige zorg te kunnen leveren. Hoe heeft het beroep zich in al die jaren ontwikkeld? En welke lessen zijn er te leren naar aanleiding van eerdere pogingen tot differentiatie? Hierover spreken publiekshistoricus Hugo Schalkwijk en projectleider Arrianne Slijkhuis. Te gast in deze uitzending zijn voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Gerjanne ter Beest en VAR-lid Paula Hulst. Ook HRM-adviseur Jacolien van Weelden en afdelingshoofd Els van Deelen komen aan het woord en vertellen over hun jarenlange ervaring in Rijnstate.

Aflevering 2 - Verpleegkundige van morgen

De zorg ontwikkelt zich razendsnel en het verpleegkundig beroep verandert mee. Hoe kunnen verpleegkundigen zich ontwikkelen tot toekomstbestendige professionals? Hierover gaat de tweede aflevering van Nursing in the Spodcast. In deze aflevering spreken Pieterbas Lalleman en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest met Jeroen Rütter, oncologisch chirurg en voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate. Ook Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur, Berna Hollander, medium-care verpleegkundige en Mascha Keller, Chief Nursing Information Officer, komen aan het woord.

Aflevering 3 - Wat is verpleegkundig werk?

Verpleegkundig werk, wat valt daar allemaal onder? Hoe zit het met de waardering voor het vak en waar zijn verpleegkundigen trots op? Die vragen staan centraal tijdens de derde aflevering van Nursing in the Spodcast. Promovenda Dieke Martini en coördinator verpleegkundig onderzoek Esther van Loon gaan op zoek naar antwoorden. Ze gaan in gesprek met managers zorg Sacha ten Hoeven en Anita van der Leest, geriater Sonja Stalpers, vakinhoudelijk senior verpleegkundige Hanneke Nas en DIVAS-verpleegkundige Mirte Ancona-Kip. Ook onderzoeken ze waar verpleegkundigen waardering uit halen en trots op zijn.

Aflevering 4 - COVID-19. Veerkracht, flexibiliteit en geleerde lessen

Hoe hebben de verpleegkundigen in Rijnstate het werken tijdens de eerste coronagolf ervaren? Daarover gaat de vierde aflevering van Nursing in the Spodcast. Publiekshistoricus Hugo Schalkwijk en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest spreken met verpleegkundige Kirsten Lolkema en internist/infectioloog Mark Claassen over de veerkracht en flexibiliteit van verpleegkundigen en over het leiderschap dat is getoond. Ook staan ze stil bij wat nodig is om dit langer vol te houden. De afdelingen van afdelingshoofden Els van Deelen en Nancy Masselink werden ingericht voor COVID-19-patiënten. Zij vertellen hoe de verpleegkundigen hierin het voortouw namen. Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur in Rijnstate, steekt verpleegkundigen een hart onder de riem.  

Aflevering 5 - Wie is de verpleegkundige?

Zijn verpleegkundigen allemaal gelijk of mag er verschil zijn? Waarom is het voor verpleegkundigen soms lastig om zich te onderscheiden van collega’s? In deze aflevering van Nursing in the Spodcast gaan promovenda Dieke Martini en coördinator verpleegkundig onderzoek Esther van Loon op zoek naar antwoorden. Ze gaan in gesprek met regieverpleegkundige Berte van Zeist en ethicus Arjan van Os. Ook afdelingshoofd Jos Verhaagen en verpleegkundige Jacqueline van der Kamp delen hun inzichten.

Aflevering 6 - Gedifferentieerde inzet verpleegkundigen

Hoe pakt ziekenhuis Rijnstate de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen aan? En welke rol krijgt de regieverpleegkundige? Daarover gaat de zesde aflevering van Nursing in the Spodcast. Projectleider Arrianne Slijkhuis en procesbegeleider Gijsje Helmink leggen onderzoeker Pieterbas Lalleman uit waar Rijnstate op inzet met het traject Verpleegkundige van Morgen. De focus van het traject is gericht op het benutten van de kwaliteiten van álle verpleegkundigen. De teamgerichte aanpak waarbij verpleegkundigen zelf de regie hebben over het traject blijkt een succesformule. Ook afdelingshoofden Miriam van Ditshuizen en Arjen Gakes delen hun ervaringen. 

Aflevering 7 - Invloed op verpleegkundig beleid 

Hoe kun je als verpleegkundige invloed uitoefenen op verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis? Wanneer laat je je stem horen om de zorg te verbeteren en hoe doe je dat dan? Daarover gaat slotaflevering van Nursing in the Spodcast, een podcastserie van RN2Blend. In deze aflevering gaan promovenda Dieke Martini en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest in gesprek met bestuurslid Hans Schoo en VAR-lid Geertruida van Harten. Verpleegkundige Mirjam Lammers vertelt hoe zij de juiste wegen heeft gevonden om haar stem te laten horen binnen de organisatie en hoe zij zelf verantwoordelijkheid neemt voor betere zorg en voor meer werkplezier.

Leergeschiedenis

In de begeleidende leergeschiedenis scherpen de onderzoekers een aantal thema’s uit die podcast verder aan. 

Meer weten? Bekijk de pagina over dit deelonderzoek.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in