Kwaliteiten verpleegkundigen optimaal benutten

RN2Blend-onderzoeker Dewi Stalpers bestudeert de mogelijkheden van het ‘craften’ van verpleegkundig werk. Oftewel: zelf kleine aanpassingen doen in je werk om het daarmee beter te laten aansluiten op je interesses en kwaliteiten. In TvZ, vakblad voor verpleegkundigen, vertelt ze wat dit kan opleveren.

Als voorbeeld noemt Stalpers de invoering van verschillende functieprofielen voor verpleegkundigen in ziekenhuis Isala. "Een van de succesfactoren van de implementatie van gedifferentieerd werken was dat er experts werden ingezet die als rolmodellen fungeerden", schrijft ze. "Deze bottom-up-benadering maakte het mogelijk gebruik te maken van de kwaliteiten van deze verpleegkundigen. De inzet van de experts zorgde voor meer begrip op de afdelingen. Ook bracht het meer werkplezier voor de verpleegkundigen die als experts werden ingezet. De organisatieverandering verliep hierdoor gemakkelijker."

Teamklimaat

Stalpers benadrukt het belang van goed functionerende teams waarbinnen iedereen de eigen kwaliteiten maximaal kan inzetten. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de leidinggevende. "Die heeft kennis van teaminteracties en werkprocessen en weet tegelijkertijd wat er mogelijk is binnen de organisatie. Daarmee heeft deze persoon een belangrijke rol bij het in kaart brengen en ontwikkelen van een teamklimaat waarbinnen iedereen vanuit de eigen capaciteiten kan bijdragen aan de teamprestatie", aldus de onderzoeker.

Lees het hele artikel in TvZ.

Sterkte kanten & capaciteiten

Meer weten over het onderzoek van Dewi Stalpers? Bekijk de pagina van het deelonderzoek 'Sterke kanten & capaciteiten'.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in