In gesprek over geleerde lessen eerste coronagolf

Welke lessen op het gebied van goed werkgeverschap hebben de ziekenhuizen geleerd tijdens de eerste coronagolf? Bert Roelofs (Gelre ziekenhuizen) en RN2Blend-onderzoeker Dewi Stalpers (NVZ/UMC Utrecht) gingen hierover al wandelend in gesprek en wisselden ervaringen uit. 

Stalpers vertelde over haar onderzoek naar de organisatie van zorg tijdens eerste coronagolf. Daaruit kwam onder meer het belang van een duidelijke taak – en rolverdeling tussen verpleegkundigen en ondersteuners op de IC naar voren, met de focus op de sterke kanten van de zorgprofessional. 

Ook in Gelre kregen IC-verpleegkundigen tijdens de eerste golf van alle kanten ondersteuning, en nieuwe taken en verantwoordelijkheden, vertelt Roelofs. "IC-verpleegkundigen kregen de ruimte. Hun vakmanschap werd aangesproken."

Bekijk het gesprek:

Professional centraal

We moeten ook na de crisis de professional centraal blijven stellen, benadrukt Roelofs. "Stel de vraag: wat heb je nodig om je werk goed te doen? Vaak komen professionals zelf met de beste initiatieven. Zoals het idee een ruitje in de deur te plaatsen om naar de patiënt te kijken, zodat verpleegkundigen zich niet steeds hoeven om te kleden." Het belang van verzamelen van input op de werkvloer kwam ook naar voren in het onderzoek van Stalpers. "Verpleegkundigen voelen zich meer gewaardeerd als ze betrokken worden."

Stroomversneller

Roelofs kreeg aan het einde van de wandeling een stroomversneller overhandigd over positionering van de verpleegkundige beroepsgroep. Deze praktische handreiking ondersteunt NVZ-leden bij het verder vormgeven van betekenisvolle invloed van verpleegkundigen. De stroomversneller 'Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep' biedt een handvat om met structuur- en gedragsinterventies aan de slag te gaan om de positie van de verpleegkundige beroepsgroep verder te versterken. 

Moving Magazine

Het gesprek tussen Roelofs en Stalpers kwam op 9 december voorbij tijdens het Moving Magazine van NVZ-programma Zorgprofessionals maken de Toekomst! (ZMT!). Dit webinar ging in op de vragen: wat kunnen we als zorgorganisaties leren van het werken tijdens de coronapandemie en hoe kunnen we deze wijze van werken vasthouden in de toekomst? Je kunt het hele Moving Magazine nog steeds terugkijken.