Waardering en heldere rollen essentieel op IC tijdens coronagolf

Zorg voor een duidelijke taak – en rolverdeling tussen verpleegkundigen en ondersteuners op de IC, met de focus op de sterke kanten van de zorgprofessional. En heb aandacht voor de waardering van de verpleegkundige. Dat zijn aanbevelingen uit een studie naar de organisatie van de verpleegkundige zorg op de IC's tijdens de eerste coronagolf.

Het gaat om tussentijdse resultaten binnen de onderzoekslijn Strengths & Capabilities van het RN2Blend-onderzoeksprogramma, een 4-jarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Voor deze studie zijn tussen juni en oktober 2020 zo’n 20 IC-verpleegkundigen, ondersteuners en leidinggevenden in 3 algemene ziekenhuizen en 2 umc’s geïnterviewd. Centraal stond de organisatie van verpleegkundige zorg, de ervaringen van de zorgprofessionals en de geleerde lessen.

Buddysysteem

Verpleegkundigen zijn over het algemeen positief over het werken volgens een buddysysteem, waarbij een IC-verpleegkundige een koppel vormt met een ondersteunende professional. De samenwerking werkt volgens de geïnterviewden het beste wanneer de buddy’s elk hun eigen rollen en taken hebben. Denk aan een coördinerende rol voor de IC-verpleegkundige, terwijl de ondersteuner zich bijvoorbeeld toelegt op het wegbrengen van bloed naar het lab of het omkleedproces. Dit vraagt onder meer om duidelijke rol- en taakbeschrijvingen en goede inwerkmogelijkheden. 

Wennen aan nieuwe rol

Op de IC’s was tijdens de eerste coronagolf sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Wel moesten IC-verpleegkundigen wennen aan hun ‘nieuwe rol’. Ze moesten de zorg voor meer patiënten coördineren dan voorheen en kregen daarnaast de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van ondersteuners. Het kostte soms veel tijd om dingen uit te leggen en het was niet altijd duidelijk of zij verantwoordelijkheden konden overdragen, en welke dat waren. Dit gold met name in de samenwerking met ondersteuners zonder verpleegkundige achtergrond. IC-verpleegkundigen vonden het bovendien lastig dat ze voor hun gevoel niet altijd de gewenste kwaliteit van zorg konden leveren. Onder de ondersteuners leeft dit minder. “Ik heb de kwaliteit als goed ervaren. We kregen veel ondersteuning vanuit de IC-verpleegkundigen, die konden ons goed aansturen”, aldus een geïnterviewde ondersteuner. 

Waardering

Het onderzoek bevat een aantal aandachtspunten om de organisatie van de verpleegkundige zorg op de IC’s te verbeteren. Die gaan bijvoorbeeld over de structurele inzet van goed ingewerkt ondersteunend personeel en het zorgen voor continuïteit in de koppeling tussen ervaren IC-verpleegkundigen en hun ondersteuners. Want, stelt een geïnterviewde: “Soms kan je beter minder handen aan het bed hebben, maar wel gewoon gekwalificeerd personeel.” Ook waardering voor verpleegkundig werk is een randvoorwaarde voor de optimale inzet van verpleegkundigen. Het gaat daarbij niet alleen om financiële waardering, maar bijvoorbeeld ook om waardering in de vorm van grotere betrokkenheid bij de organisatie van de zorg. Denk aan de mogelijkheid om mee te praten over de praktische invulling van het werk en het inbrengen van de eigen expertise. 

Door een toename van het aantal patiënten met COVID-19 staan verpleegkundigen momenteel opnieuw voor een grote uitdaging. Het is daarom juist nu van belang aandacht te hebben voor het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen op basis van hun sterke kanten.

Meer weten over deze studie? Neem contact op met onderzoekers Dewi Stalpers en Marloes Veenstra.


Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond RN2Blend? Meld je aan voor de nieuwsbrief