Doe mee met keuze-experiment tijdens kennisfestival BRUIS

Wat vind jij belangrijker: meer salaris of meer zeggenschap over je rooster? Wat levert jou meer werkplezier op: ruimte voor beroepsontwikkeling of goede samenwerking binnen het team? Tijdens kennisfestival BRUIS kun je meewerken een keuze-experiment over de vraag hoe het werk zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden.

Om verpleegkundigen te behouden voor de ziekenhuizen, is het nodig om te weten wat voor hen echt belangrijk is om het werk te willen en kunnen blijven doen. Deelonderzoek 5 van RN2Blend gaat onder meer over die vraag. Promovendus Nienke Miedema zoekt via een keuze-experiment naar de antwoorden.

Twee opties

Lucas GoossensGezondheidswetenschapper/gezondheidseconoom Lucas Goossens is ook betrokken bij deelonderzoek 5 en hij legt uit: “Vraag aan een verpleegkundige of meer salaris welkom is en het antwoord is ja. Maar vraag je of flexibele werktijden belangrijk zijn, dan is het antwoord ook ja. Om erachter te komen wat het relatieve belang van dit soort aspecten is, moeten we het onderzoek dus anders inrichten. In dit keuze-experiment leggen we steeds twee opties voor. Welke baan kies je: die met een hoger salaris of die met flexibele werktijden? Kies je voor baan A met minder fysieke belasting of voor baan B waarbij je meer invloed op je rooster uit kunt oefenen?”

Pijlen richten

Als individuele verpleegkundige zul je niet direct op je wenken bediend gaan worden als je meedoet aan het keuze-experiment. Maar op de lange termijn kan het wel degelijk positief uitwerken, verwacht Goossens. “Voor ziekenhuizen en voor de sector als geheel leveren de opgetelde antwoorden waardevolle informatie op. Want als over de hele linie bijvoorbeeld zou blijken dat verpleegkundigen een flexibel rooster belangrijk vinden dan meer zeggenschap over het organisatiebeleid, dan weten werkgevers waar ze hun pijlen op kunnen richten om personeel te behouden. En een lagere uitstroom is natuurlijk goed voor iedereen.”

Honderden deelnemers

De keuzes in het experiment zijn zo geformuleerd dat alle deelnemers ze op dezelfde manier interpreteren, verzekert Goossens. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het relatieve belang van de aspecten, zijn er honderden deelnemers nodig. “Ook is het dan mogelijk om te analyseren of er verschillen gelden voor groepen die we onderscheiden. Bijvoorbeeld tussen verpleegkundigen aan het begin van hun carrière en collega’s met veel werkervaring. We kunnen groepen ook indelen op basis van de levensfase: Zijn er jonge kinderen? Of is er juist veel ruimte voor de carrière? En wat is daarvan de invloed op de rangorde van de opties?”

Welkom

Het keuze-experiment staat open voor iedereen die momenteel werkt als verpleegkundige, of die gekwalificeerd is om dat (opnieuw) te gaan doen. “Ook mensen die nu niet in een ziekenhuis werken, zijn van harte welkom op om mee te doen.”

Tijdens kennisfestival BRUIS kun je om 15:00 uur en om 19:00 uur meedoen aan het keuze-experiment. Wil je graag meedoen, maar lukt dat niet tijdens BRUIS, houd dan RN2Blend in de gaten voor de mogelijkheden. Of neem contact op met Nienke Miedema: miedema@eshpm.eur.nl