'Combinatie van rollen maakt werk boeiend en uitdagend'

Je vak zo vormgeven dat je er steeds nieuwe energie van krijgt. Verplegingswetenschapper Mariëlle van Mersbergen brengt het in de praktijk. Ze doet in het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis (ETZ) onderzoek naar een nieuwe interventie op de IC. Daarnaast is zij als programma-adviseur betrokken bij een programma over een nieuwe visie op kwaliteit en veiligheid, gestoeld op het Safety II-gedachtengoed. En dan is ze ook nog lid van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) én actief in het verpleegkundig platform. "De combinatie van rollen maakt mijn werk boeiend en uitdagend."

Mariëlle van Mersbergen

Vanaf haar studie verpleegkunde was Van Mersbergen al geboeid door evidence based practice (EBP). Toen zij als verpleegkundige op de afdeling neurologie werkte, besloot ze in deeltijd verplegingswetenschap te gaan studeren. "Ik vond de patiëntenzorg heel leuk, maar wilde me daarnaast bezighouden met het verbeteren van die zorg. Waarom verlenen we de zorg op deze manier, wat kan er beter? De antwoorden liggen in het wetenschappelijk onderzoek. Door onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de effecten van een nieuwe interventie, kunnen we ons verpleegkundig handelen onderbouwen én verbeteren. Terugkoppeling naar de praktijk is daarbij essentieel."

Van Mersbergen doet momenteel onderzoek naar de inzet van de consultatieve IC-verpleegkundige. "Dat is een IC-verpleegkundige die op consultbasis patiënten bezoekt op de verpleegafdelingen", vertelt ze. "Bijvoorbeeld om bepaalde handelingen te verrichten of nazorg te leveren na een IC-opname. We onderzoeken wat het effect is van deze interventie. Leidt het bijvoorbeeld tot snellere signalering van het post-IC-syndroom, of heropname op de IC?"

Vertrouwen in vakmanschap

Sinds kort combineert Van Mersbergen haar onderzoekswerk met haar rol van adviseur in het ETZ-programma 'Samen leren van de dagelijkse praktijk’. "Ik houd mij bezig met de inhoudelijke aspecten van de transitie naar een nieuwe visie op kwaliteit en veiligheid. Daarbij draait het om vertrouwen in het vakmanschap van de zorgprofessional. Uitgangspunt is dat het initiatief voor verbetermogelijkheden van de werkvloer komt. Verpleegkundigen en andere professionals leren van en met elkaar in een continu proces, dus niet alleen wanneer er iets fout gaat. Niet omdat het is opgelegd, maar omdat ze zelf willen werken aan betere zorg voor de patiënt. Binnen het programma ontplooien we allerlei activiteiten om vanuit deze nieuwe visie te kunnen werken. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing en begeleiding binnen de teams."

Verbinding met werkvloer

Van Mersbergen werkt niet meer in de directe patiëntenzorg, maar probeert de verbinding met de werkvloer te behouden door voortdurend in gesprek te blijven met verpleegkundigen. "Ik heb natuurlijk veel contact met verpleegkundigen vanwege mijn werk voor het onderzoek en het programma. Maar ook doordat ik lid ben van de VAR en daarnaast betrokken ben bij het verpleegkundig platform van het ETZ. Binnen dat platform zijn verpleegkundigen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in ons vak. Daarin is momenteel zoveel gaande. Gedifferentieerd werken krijgt vorm op de afdelingen. Ook zetten we stappen op het gebied van zeggenschap."

Talenten benutten

Dat ze in haar werk meerdere rollen kan combineren maakt het interessanter, vindt Van Mersbergen. "Ik word uitgedaagd verschillende talenten te benutten én te ontwikkelen. Mijn boodschap aan verpleegkundigen is dan ook: ga op zoek naar manieren om je werk leuker en uitdagender te maken. Daarin is meer mogelijk dan je denkt. Wacht niet af, maar geef je eigen vak zo vorm dat je er energie van krijgt en met plezier blijft werken. Dat is volgens mij een belangrijke manier om verpleegkundigen enthousiast te houden voor het vak."

Praktijkverhalen

In deze serie artikelen vertellen verpleegkundigen hoe zij vormgeven aan hun vak en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Eerder verscheen dit interview met verplegingswetenschapper Milou Steenbergen, over hoe zij een brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in