Wat beelden zeggen over het verpleegkundige werk - Deel 3

Deelstudie 3 van RN2Blend gaat onder meer over de rol van de werkomgeving bij gedifferentieerd werken. Onderzoekers Catharina van Oostveen, Julia van Kraaij en Lotte Spruit vroegen verpleegkundigen daarom hun werkomgeving te fotograferen. Met de onderzoeksmethode Photovoice gingen ze vervolgens groepsgewijs in gesprek. Wat zien we op de foto? Wat roept dit beeld op? En wat valt hieruit te leren over gedifferentieerd werken? Foto 3 uit een serie.

rommel en oplossing

Altijd in de knoop

Je hebt rommel en rommel. De rommel op deze foto wordt mede veroorzaakt door het design van de apparatuur. De lange snoeren van dynamaps, saturatiemeters en ECG apparaten zitten altijd in de knoop. “Voordat we het apparaat kunnen gebruiken, zijn we eerst een tijd bezig om de snoeren te ontwarren”, zegt een van de verpleegkundigen tijdens het Photovoice groepsgesprek. “Dat is niet fijn want we gebruiken deze apparaten ook in acute situaties.”

Beter design

Verder op in het gesprek blijkt dat de verpleegkundigen zelf ook goede ideeën hebben over het design: “We gebruiken dit apparaat meerdere malen per dag en een beter ontwerp zou ons helpen om het goed te gebruiken. Vooral als we het na gebruik makkelijker en sneller netjes op kunnen ruimen.” Opvallend is dat er in het betreffende ziekenhuis een speciale afdeling is waar de verpleegkundigen hun verbeterideeën voor slimmere ontwerpen kunnen indienen. Toch hadden ze hun voorstellen daar niet aangeleverd.

Eigenaarschap

De redenen varieerden van “geen tijd” en “je moet eerst een speciale training volgen” tot “er staan daar al zóveel ideeën op de lijst” en “het zou beter zijn als zij bij ons langskomen”. De waan van de dag blijkt heel sterk en kwaliteitsverbetering wordt bovendien gezien als nóg iets erbij. Om succesvol te verbeteren zijn randvoorwaarden als kennis, tijd en steun van de leidinggevende en collega’s essentieel. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het eigenaarschap van verpleegkundigen zelf.

Een selectie van de foto’s die gemaakt zijn voor deelonderzoek 3 is ook te zien tijdens kennisfestival BRUIS.