Stroomversnellers over positionering verpleegkundigen en verpleegkundig leiderschap

Het NVZ-programma Zorgprofessionals maken de toekomst! heeft 2 stroomversnellers ontwikkeld waarin de verpleegkundige centraal staat. Deze praktische handreikingen helpen organisaties op weg met de thema’s 'positionering van de verpleegkundige beroepsgroep' en 'versterken van verpleegkundig leiderschap'.

Positionering verpleegkundigen

De stroomversneller 'Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep' ondersteunt zorginstellingen bij het verder vormgeven van betekenisvolle invloed van verpleegkundigen. Het biedt een handvat om met structuur- en gedragsinterventies aan de slag te gaan om de positie van de verpleegkundige beroepsgroep verder te versterken. Bij structuurinterventies gaat het over het organiseren van beleidsparticipatie, bijvoorbeeld via een verdere versteviging van de verpleegkundige adviesraad (VAR). Bij gedragsinterventies gaat het onder meer over het vergroten van eigenaarschap door de beroepsgroep zelf. Verschillende interventies kunnen nodig zijn. Of een interventie passend is, hangt af van de lokale context. Uitgangspunt is dat wanneer verpleegkundigen zich gehoord voelen en betrokken worden, dit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de patiëntenzorg.

Verpleegkundig leiderschap

De stroomversneller 'Versterken verpleegkundig leiderschap' bevat adviezen over het betrekken van verpleegkundigen bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Als spil in het netwerk rondom de patiënt en verbindende schakel tussen alle betrokken partijen speelt de verpleegkundige immers een sleutelrol in deze ontwikkeling. Enkele concrete tips uit deze stroomversneller: "betrek verpleegkundigen in een zo vroeg mogelijk stadium bij JZOJP-projecten", "Vraag elke afdeling om een verpleegkundige te benoemen als portefeuillehouder voor JZOJP om de initiatieven te coördineren" en "leg meer verantwoordelijkheid en autonomie bij de verpleegkundigen".

Stroomversnellers

De ZMT!-stroomversnellers zijn ontwikkeld op basis van geleerde lessen van ziekenhuizen en categorale instellingen. Instellingen kunnen ze gebruiken bij het opzetten of verder uitbouwen van projecten, of bij het versterken van regionale initiatieven. Zo dragen de stroomversnellers bij aan de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in