Lastige maar boeiende en nuttige periode voor onderzoek

De tweede golf COVID-19 stelt de onderzoekers voor een grote uitdaging. Juist nu is praktijkonderzoek naar verpleegkundigen en verpleegkundig werk nodig én tegelijkertijd moeizaam. De nieuwe uitbraak vraagt in de ziekenhuizen alle aandacht. ‘Heel begrijpelijk’, aldus Iris en Marloes, ‘maar ook wel heel jammer. Want het gaat er juist om wat er nú gebeurt. Functiedifferentiatie speelt nu en daar willen we als onderzoekers heel graag bij zijn.’

Betrokken

De afgelopen maanden, na de eerste golf, werd zichtbaar dat de rol van de verpleegkundige verandert. De verpleegkundigen willen meepraten en bestuurders zien in dat het verpleegkundig beroep belangrijk is en interessanter moet worden. ‘Het belang van verpleegkundig werk wordt op de kaart gezet. Helder is dat ze betrokken moeten worden bij de besluitvorming binnen ziekenhuizen. Maar hoe? Dat is nog niet duidelijk en daarin kunnen wij als onderzoekers een rol spelen. Dat past prima bij het actieonderzoek dat wij doen. Geen vragen van tevoren, maar bij de actie zijn en daarop reageren. We hopen dat we die kans krijgen, want we kunnen écht een rol spelen’, aldus Iris.

‘Ging het kort geleden nog over mbo- en hbo-niveau, nu gaat het over governance van de verpleegkundigen. Dat maakt dat onderzoek juist nu interessant is. De huidige situatie biedt de verpleegkundigen kansen.’

IC

Marloes sluit zich hierbij volledig aan en benadrukt hoe fantastisch het is dat er ondanks de drukte in de ziekenhuizen wel tijd gevonden werd om mee te werken aan de telefonische interviews die ze recent heeft gehouden met verpleegkundigen, hun ondersteuners en leidinggevenden. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar werken op de IC ten tijde van de (eerste) COVID-19 piek. ‘Als je als verpleegkundige je stem wilt laten horen, is meewerken aan onderzoek één van de manieren. Als onderzoekers willen we hen een platform geven en informatie delen, niet alleen binnen het eigen ziekenhuis, maar breder. Grote dank dat men mee wil werken aan RN2Blend in deze pittige periode.’