Kijk terug: Verpleegkundige als baken in de (COVID-)zorg

De Stichting Lof der Verpleegkunst organiseerde op 20 mei een webinar met een knipoog naar het songfestival: Open up verpleegkundigen!. RN2Blend-onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Iris Wallenburg was één van de sprekers. Zij sprak onder meer over de belangrijke rol die verpleegkundigen momenteel spelen in de COVID-zorg.

Wallenburg en haar collega-onderzoekers liepen in het kader van hun deelonderzoek mee met verpleegkundigen die in de coronazorg werken. Ze zagen dat verpleegkundigen bij uitstek in staat zijn op krachtige en creatieve wijze deze zorg te organiseren en te verlenen. Verpleegkundigen speelden bijvoorbeeld een cruciale rol in de spreiding van patiënten over de ziekenhuizen. In no-time transformeerden ziekenhuizen in COVID-huizen. Nieuwe werkstructuren werden bedacht en veilige zorg georganiseerd. 

Waarden en waardering

Verpleegkundigen zijn het anker in de veranderende zorgverlening, stelt Wallenburg. Volgens de onderzoeker zijn de waarden en waardering van verpleegkundigen en verpleegkundig werk in de vele verschijningsvormen echter nog onderbelicht. "Het is belangrijk meer van verpleegkundigen en het verpleegkundig beroep te weten. Wat zijn die waarden en wat is waardering?”

Plek aan de bestuurstafel

Verpleegkundigen krijgen steeds vaker een plek aan de bestuurstafel. Een positieve ontwikkeling, vindt Wallenburg. "Maar dit vraagt wel wat van de bestuurders en verpleegkundigen. Van bestuurders om te leren luisteren naar verpleegkundigen. En van verpleegkundigen om bestuurlijke vraagstukken te doorgronden en de vertaling naar de zorg te maken. Ook aan het onderwijs de taak om in het curriculum meer aandacht te besteden aan deze rol."

Bekijk de presentatie van Iris Wallenburg.

Of kijk het hele webinar terug:

Organisatie en waardering verpleegkundig werk

Wallenburg is één van de onderzoekers van de RN2Blend-deelstudie 'Organisatie en waardering verpleegkundig werk'. Dit deelonderzoek gaat over de manier waarop gedifferentieerd werken in de dagelijkse zorgpraktijk vorm krijgt. Wallenburg en haar collega-onderzoekers Martijn Felder, Roland Bal en Syb Kuijper onderzoeken dit vraagstuk aan de hand van etnografische methoden. Daarbij hebben zij oog voor het soms onzichtbare organisatiewerk dat verpleegkundigen doen. Ook is aandacht voor de manier waarop verpleegkundigen zich positioneren binnen zorgorganisaties en het beleid en het veld van de gezondheidszorg in bredere zin. Daarnaast vormen waarderingspraktijken van verpleegkundig werk – en de consequenties hiervan voor de beroepsontwikkeling en uitoefening van zorg – een belangrijk thema in deze deelstudie.