Julia van Kraaij genomineerd voor de De Waal Professionaliseringsprijs

RN2Blend-onderzoeker Julia van Kraaij is genomineerd voor De Waal Professionaliseringsprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt ter gelegenheid van het congres Over de Bogen. Bij dit congres staat de ontwikkeling van onze verpleegkundige professie centraal. De Waal Professionaliseringsprijs gaat naar een onderzoek dat bijdraagt aan de positionering en professionalisering van het verpleegkundig vak.

Sleutel tot succes

Het onderzoek dat Van Kraaij inzond heeft als titel ‘Functiedifferentiatie als katalysator voor verandering’. De studie richtte zich op de overgang naar een gedifferentieerde verpleegkundige praktijk in Nederlandse ziekenhuizen. ‘Er bestaan geen specifieke richtlijnen of handleidingen, wat betekent dat elk ziekenhuis haar eigen aanpak en proces bepaalt. Intrinsieke motivatie om te investeren in verpleegkundigen en visie op de ontwikkeling van het vak bleken de sleutel tot succes’, vertelt Van Kraaij.

Actief betrokken

‘Om de verpleegkundige praktijk te verbeteren zijn strategische planning, betrokkenheid van verpleegkundigen bij beleidsvorming en leiderschap op alle organisatieniveaus van belang. Verpleegkundigen hebben een essentiële rol in de transformatie van de gezondheidszorg en moeten actief betrokken zijn bij het ontwikkelen en formuleren van veranderingen.’

Duidelijke visie

Wat kunnen verpleegkundigen of projectleiders in de dagelijkse praktijk met deze bevindingen? ‘Deze studie heeft laten zien dat een duidelijke visie op de ontwikkeling van het verpleegkundig vak een voorwaarde is om een complexe verandering te realiseren in het verpleegkundig landschap. Net zoals het betrekken van verpleegkundigen. Positionering en profilering van verpleegkundigen stimuleer en borg je door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen te formuleren binnen alle lagen binnen de organisatie.’

De De Waal Professionaliseringsprijs wordt op 16 november tijdens het congres Over de Boven uitgereikt. Alle genomineerden, dus ook Van Kraaij, houden dan een pitch van 5 minuten.