Iris Wallenburg benoemd tot hoogleraar Sociologie van Zorg

RN2Blend-senioronderzoeker Iris Wallenburg is per 1 oktober 2023 benoemd tot hoogleraar Sociologie van Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is daarmee de 16e gepromoveerde verpleegkundige die op dit moment een leerstoel bekleedt.

Sociologisch onderzoek

Het is de eerste leerstoel op dit gebied. Sociologisch onderzoek naar de zorg werd tot nu toe onder de medische sociologie geschaard. Maar bij de zorgvraagstukken in een verouderende samenleving met steeds minder mensen en middelen staat de medische discipline niet altijd meer centraal. Zorg gaat steeds vaker over begeleiding in complexe (thuis)situaties waarin behalve de cliënt, ook diens omgeving een rol heeft. Vaak gebeurt dat samen met een professionele zorgverlener, maar ook met een zorgkantoor, gemeente of welzijnsorganisatie.

Nieuwe spelers

Daarnaast zijn er steeds meer nieuwe spelers in het zorgveld, door de introductie van technologie en de opkomst van private bedrijven die stukjes zorg gaan overnemen of nieuwe zorgvormen aanbieden. Het speelveld verandert en verantwoordelijkheden verschuiven. Het onderzoeken van deze complexiteit, en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het werk van zorgverleners en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan centraal in het onderzoek en het onderwijs dat verbonden is aan de leerstoel.

RN2Blend

Binnen RN2Blend werkt Iris aan onderzoekslijn 1, Organisatie en waardering verpleegkundig werk. In dit  deelonderzoek gaat over de manier waarop gedifferentieerd werken in de dagelijkse zorgpraktijk vorm krijgt. Iris Wallenburg onderzoekt dat met etnografische methoden, samen met Martijn Felder, Roland Bal en Syb Kuijper. Etnografische onderzoek is een manier van kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoekers 
lange tijd aanwezig zijn binnen een groep mensen om hun gedrag en interacties te observeren. Iris en haar collega’s kijken onder andere naar het soms onzichtbare organisatiewerk dat verpleegkundigen doen. Ook hebben zij aandacht voor de manier waarop verpleegkundigen zich positioneren binnen zorgorganisaties en het beleid en het veld van de gezondheidszorg in bredere zin.