Het kompas van de verpleegkundig leider

Tijdens Kennisfestival BRUIS nam Marjolein ons mee in de cruciale rol die verpleegkundigen hebben in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ze geeft een inkijk in de ontwikkeling van een professionele verpleegkundige organisatie vanuit praktijkervaringen binnen het MUMC+ en deelt daarbij landelijke en internationale inzichten. Marjolein stelt dat Professionele Zeggenschap visie, regie en sturing vraagt. Haar visie gaat uit van de professionele identiteit van de verpleegkundige als fundament voor Professionele Zeggenschap.

Bekijk de opname van haar sessie.