'Dynamische teams kansrijk in aanpak personeelstekort'

Op IC-afdelingen ontstond tijdens de eerste coronagolf ruimte voor experimenten met taak- en rolverdeling en teamsamenstellingen. Blijvend investeren in flexibele teams biedt kansen met het oog op de personeelstekorten op de IC’s. Dit blijkt uit een onderzoek van RN2Blend dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Gedrag & Organisatie.

Om aan de verpleegkundige zorgvraag te kunnen voldoen, werkten IC’s tijdens de eerste coronagolf met tijdelijke, wisselende teams. In die teams werkten IC-verpleegkundigen samen met ondersteunende zorgprofessionals (‘cross-boundary teaming’). De onderzoekers interviewden IC-verpleegkundigen, zorgondersteuners en leidinggevenden op 5 IC-afdelingen over hun ervaringen met deze manier van werken.

Grenzen vervaagden

"Vele handen maakten niet noodzakelijk lichter werk", concluderen de onderzoekers op basis van de interviews. "Op de IC’s was tijdens de acute crisissituatie sprake van een groot saamhorigheidsgevoel en grenzen vervaagden. Hierdoor kwamen nieuwe samenwerkingsvormen van de grond. Er werd ingezet op wat op dat moment nodig was. Tegelijkertijd was er juist een sterke behoefte aan vaste taakafbakening. Ook ontstonden conflicten op het gebied van veranderende verantwoordelijkheden."

Rol leidinggevenden

Voor leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd bij het aanjagen van innovatieve en efficiënte samenwerking in de teams en het voorkomen van conflictsituaties, zien de onderzoekers. "Werken in flexibele teams vereist daarnaast dat zorgprofessionals zich durven uitspreken en naar elkaar luisteren, ruimte nemen om te experimenteren en continu reflecteren."

Geleerde lessen

De onderzoekers benadrukken het belang te blijven investeren in een meer gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen en alternatieve teamsamenstellingen in ziekenhuizen en umc’s. Dit met het oog op de arbeidsmarkttekorten en de verwachting dat er structureel meer IC-bedden nodig zijn. "De geleerde lessen uit de COVID-19-crisis kunnen bijdragen om verdere veranderingen in gang te zetten en vorm te geven. Belangrijk is dat er een goede werkomgeving wordt gecreëerd waarbinnen ieders kwaliteiten, expertise en capaciteiten tot hun recht komen."

Lees het hele artikel online (inlog vereist). Of mail naar info@rn2blend.nl om het artikel te ontvangen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in