Doe mee! Studie naar verpleegkundige zorg in coronatijd

Door een toename van het aantal patiënten met COVID-19 staan verpleegkundigen wederom voor een grote uitdaging. Terwijl de gebeurtenissen van het voorjaar nog altijd een merkbare weerslag hebben op de beroepsgroep, vraagt de huidige situatie om het leveren van dezelfde inspanningen. Met deze studie willen we meer te weten komen over de ervaringen van verpleegkundigen, de organisatie van zorg in tijden van COVID-19 en wat, al dan niet, is geleerd van de eerste golf.

Verpleegkundigen werken wederom op nieuwe plekken en binnen verschillende samenstellingen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de samenwerking met verschillende zorgprofessionals - zoals medische specialisten, paramedici en het functioneren van zorgteams? Onder toenemende druk moet ook de kwaliteit van zorg worden bewaakt. Welke afwegingen moeten daarin worden gemaakt, hoe ervaren verpleegkundigen dit en is er bijvoorbeeld nog ruimte voor persoonsgerichte zorg en aandacht? Een belangrijk thema is ook de manier waarop verpleegkundigen betrokken worden bij de organisatie van zorg. Hoe kunnen verpleegkundigen invloed uitoefenen op nieuwe besluiten die worden genomen?

Onderzoek

Vanuit RN2Blend, een vierjarig onderzoek naar de verpleegkundige beroepsontwikkeling, willen we graag meer inzicht krijgen in de ervaringen van verpleegkundigen. Net als tijdens de eerste golf voeren we daarvoor kwalitatief onderzoek uit waarbij onderzoekers verpleegkundigen interviewen over hun werk en ervaringen. De interviews duren ongeveer een half uur en kunnen digitaal of telefonisch worden afgenomen. We richten ons op verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg en verpleegkundigen die werkzaam zijn in verpleeghuizen. De interviews en bevindingen worden gebruikt om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk en verpleegkundig debat en voor publicaties in (inter)nationale tijdschriften.

Je bijdrage zal geanonimiseerd en versleuteld worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat de informatie niet herleidbaar is naar jou als persoon of de organisatie waarin je werkt. Wij volgen daarbij de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Aanmelden

Wil je zelf meedoen, of ken je verpleegkundigen die hier mogelijk geïnteresseerd in zijn? Stuur deze oproep gerust door! Voor aanmelden en vragen kan je contact opnemen met Syb Kuijper: kuijper@eshpm.eur.nl of Catharina Oostveen: vanoostveen@eshpm.eur.nl