Doe mee! Dagboekstudie naar verpleegkundige zorg in coronatijd

Verpleegkundigen staan voor een grote uitdaging in de zorg voor patiënten met COVID-19. In korte tijd moeten verpleegkundigen wennen aan een nieuwe en bedreigende ziekte, voor de patiënten en voor henzelf. Een ziekte waar langzaam meer over bekend wordt, maar waarbij protocollen en richtlijnen nog bijna dagelijks veranderen. En waarbij beschermingsmiddelen op sommige plaatsen onvoldoende voorhanden zijn. Normen en waarden worden opnieuw vormgegeven: beschermen gaat nu voor persoonlijk contact (omdat er geen bezoek meer mogelijk is; omdat beschermende kleding het persoonlijk contact belemmert), en de relatie met familie vindt noodgedwongen op afstand plaats.

Niet alleen de zorg, maar ook het verpleegkundig werk verandert; bijvoorbeeld omdat verpleegkundigen op nieuwe plekken worden ingezet (zoals de intensive care) of handelingen verrichten die tot voor kort niet tot hun takenpakket behoorden. Wat betekent dit voor de zorg, voor verpleegkundigen zelf, voor verpleegkundig werk, en voor het verpleegkundig beroep?

Zorg in coronatijd

Vanuit RN2Blend willen we graag meer inzicht krijgen in hoe verpleegkundigen zorg verlenen in coronatijd, en wat dit betekent voor de zorg, voor henzelf, en voor het verpleegkundig beroep. We voeren daarvoor een kwalitatief onderzoek uit waarbij we verpleegkundigen vragen een dagboekje bij te houden van hun werk en ervaringen. We vragen deelnemende verpleegkundigen verder of ze bereid zijn tot een interview, waarbij onderzoekers contact opnemen om door te vragen op hun ervaringen.
We richten ons op verpleegkundigen in verschillende werkvelden, van thuiszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg tot gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Het gaat om verpleegkundigen die zorgen voor patiënten bij wie een besmetting met COVID-19 is vastgesteld, bij wie een besmetting wordt vermoed, en patiënten waar juist wordt geprobeerd besmetting te voorkomen.

Beveiligde omgeving

Je bijdrage zal geanonimiseerd en versleuteld worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Daarnaast zullen wij er voor zorgen dat de informatie niet herleidbaar is naar jou als persoon of de organisatie waarin je werkt. Wij volgen daarbij de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Wil je zelf meedoen, of ken je verpleegkundigen die hier mogelijk geïnteresseerd in zijn? Stuur deze oproep gerust door! Voor aanmelden en vragen kan je contact opnemen met Martijn Felder: felder@eshpm.eur.nl.