Chief Quality Nurse stimuleert verpleegkundigen verder te kijken dan eigen afdeling

Méér verpleegkundigen aan tafel krijgen daar waar het beleid wordt gemaakt. Daar maakt Chief Quality Nurse en senior verpleegkundige Charmaine Springer zich hard voor in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Haar toekomstdroom? Een netwerk van verpleegkundigen en andere professionals die binnen en buiten het ziekenhuis continu werken aan goede en veilige zorg. 

Schakel tussen werkvloer en beleidsmakers

Als Chief Quality Nurse is Springer de schakel tussen de werkvloer en de beleidsmakers. “Ik vang op waar verpleegkundigen tegenaan lopen en brengt dit in aan de beleidstafel", vertelt ze. "En andersom breng ik nieuw beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid terug naar de werkvloer.” Ze is daarnaast gesprekspartner van de raad van bestuur en zit in meerdere werkgroepen, zoals op het gebied van digitalisering en toekomstbestendige zorg. “En dan ben ik ook nog betrokken bij het onderwijs van verpleegkundigen. Het is dus een hele brede en interessante functie.”

Charmaine Springer

Bevoegd en bekwaam

Springer werkt nauw samen met Chief Quality Doctor Françoise Klessens-Godfroy, die deze rol combineert met haar werk als arts. “Samen pakken we thema’s rondom kwaliteit en veiligheid op, waarbij we elk onze eigen achterban bedienen.” Er is in het ziekenhuis momenteel bijvoorbeeld veel aandacht voor het thema bevoegd en bekwaam. “Artsen en verpleegkundigen zijn veel tijd kwijt aan registraties en e-learnings om hun kennis op peil te houden. Maar niet alle e-learnings of registraties zijn even relevant, hebben we onderzocht. Een deel is toen geschrapt, waardoor verpleegkundigen en artsen minder tijd kwijt zijn aan verplichte scholing. Dat komt het werkplezier ten goede.”

Maandelijkse column

Elke maand staat een ander thema in de schijnwerpers, vertelt Springer: “Françoise en ik proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, op laagdrempelige wijze. Met interviews, flyers, video’s en een maandelijks terugkerende cartoon bijvoorbeeld. Toen we laatst een toename van het aantal valincidenten signaleerden, hebben we via een column het protocol onder de aandacht gebracht.”

Actieve rol in werkgroepen

Maar het blijft niet bij informeren. Springer stimuleert verpleegkundigen een actieve rol te hebben in de werkgroepen waarin zij haar achterban vertegenwoordigt. Maar dat is niet altijd makkelijk, merkt ze. “De werkdruk is hoog, de complexiteit van zorg laat het niet altijd toe om extra taken te doen. Daarnaast zijn verpleegkundigen zich niet altijd bewust van hun positie en de mogelijkheden die ze hebben.” 

Meedenken over verbeteren zorg

Springer wil verpleegkundigen laten inzien dat het toch heel belangrijk is om mee te denken over het verbeteren van de zorg. En ook andere partijen overtuigen verpleegkundigen uit te nodigen. “Verpleegkundigen die de ambitie hebben om in werkgroepen plaats te nemen, moeten daarvoor de ruimte krijgen. En ze moeten die ruimte ook claimen. Dat vraagt ook om een stuk scholing en ontwikkeling. Nieuw beleid dat van hogerhand is besloten, daar moeten we echt vanaf.” 

Verpleegkundige inbreng noodzakelijk

Sinds de coronacrisis staan verpleegkundigen meer op de voorgrond, merkt ze. “Dat werkt positief. Het waren de verpleegkundigen die de cohort-afdelingen opzetten en de zorg organiseerden. Artsen zien ook meer in dat verpleegkundige inbreng noodzakelijk is om de beste zorg te leveren, of om innovaties succesvol te implementeren.”

Functiedifferentiatie biedt kansen

Ook functiedifferentiatie biedt kansen, aldus Springer. “In het Franciscus Gasthuis & Vlietland ging onlangs de eerste groep regieverpleegkundigen formeel van start. Zij hebben meer tijd om zich naast de directe patiëntenzorg op onderzoek of beleid te richten. Ook kent het ziekenhuis een nieuwe functie voor verpleegkundigen met onderzoeksambities: de ebp-verpleegkundige.”

Afdelingsoverstijgend werken

Springer hoopt dat functiedifferentiatie eraan bijdraagt dat verpleegkundigen meer afdelingsoverstijgend gaan werken. “Dat er een netwerk ontstaat waarin verpleegkundigen, artsen en beleidsmakers samenwerken aan kwaliteitsthema’s. In heb nu veelal te maken met managers en adviseurs. Het is heel waardevol als ook verpleegkundigen meepraten en meebeslissen.” 

Rol verandert

Als dat netwerk goed staat zal haar functie als Chief Quality Nurse nog steeds belangrijk zijn, denkt ze. “Mijn rol zal wel veranderen. We zullen meer samen optrekken bij het maken van beleid, in plaats van dat ik de tussenpersoon ben.”

Netwerken binnen en buiten ziekenhuis

Ook buiten het ziekenhuis is Springer actief in netwerken rondom verpleegkundige thema’s. “Het is mooi om de samenwerking op te zoeken en ervaringen uit te wisselen, zodat we niet allemaal het wiel gaan uitvinden. Ook voor regieverpleegkundigen zie ik een rol weggelegd in zulke netwerken. Om niet alleen binnen de organisatie, maar bijvoorbeeld ook op regionaal niveau te werken aan kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Daar kan de zorg alleen maar beter van worden, en het werk interessanter.”

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het RN2Blend-nieuws maximaal 1 keer per week in je mailbox.

Schrijf je in