Bruis-sprekers in beeld: verpleegkundig kwartiermaker Harriët den Nieuwenboer

‘Wij staan het dichts bij de patiënt’

‘Zonder dromen geen toekomst’ 

Tijdens kennisfestival BRUIS neemt Harriët den Nieuwenboer de deelnemers mee naar 2043. In een droomsessie helpt ze verpleegkundigen te visualiseren hoe hun vak er over twintig jaar uit kan zien. ‘Als je niet droomt, heb je geen toekomst.’ 

Harriët den Nieuwenboer BRUISScenario denken  

Den Nieuwenboer werkte in het verleden bij de politie en daar deed ze ervaring op met sessies in scenario denken, waarmee ze agenten voorbereidde op wat er op straat allemaal kan gebeuren. Van scenario denken naar dromen is voor haar niet zo’n grote stap: “Ik gebruik dezelfde visualiseringstechnieken om aan de hectiek van alledag te ontsnappen. Stap voor stap neem ik de deelnemers mee om hun omgeving aandachtig te verkennen, vanaf het moment van wakker worden. Welke innovaties en technologie neem je waar, en wat valt daarvan te vertalen naar ziekenhuiszorg, thuiszorg, zelfzorg en preventie?” 

Beeld oprekken 

De deelnemers gaan dingen zien die ze voorheen misschien wel zagen, maar nog niet bewust. “Het vertrekpunt is hun eigen fysieke privéomgeving. Dat helpt om het beeld op te rekken en te zien dat het werk steeds meer transmuraler wordt. Jij bent altijd dezelfde verpleegkundige, ongeacht waar je bent. Laat ik het heel concreet maken: neem een hypermoderne Japanse wc, wat kan deze als toegevoegde waarde hebben voor het ziekenhuis of de zorg thuis? Meer zeg ik niet, want anders lukt het dromen straks tijdens de sessie niet meer.” 

Drivers to change  

En dromen is juist broodnodig, zeker voor verpleegkundigen. “Ons vak staat op de lijstjes van beroepen die niet toekomstbestendig zouden zijn vanwege de opkomende robotica. Volgens mij is niets minder waar, maar we moeten ons wel verhouden tot de toekomst. Door te dromen kunnen we die zelf vorm geven. Nurses are the drivers of change, wordt wel eens gezegd. Ik hoop dat verpleegkundigen zich dat na deze sessie extra realiseren: stel je open voor veranderingen en je krijgt innovatie.” 

Doorkijkje 

In de sessie werkt Den Nieuwenboer ook met stellingen. De deelnemers kunnen daar op reageren en op die manier hun gedroomde ideeën verwoorden, aanscherpen en concretiseren. Tot slot zal Den Nieuwenboer haar eigen schets van het verpleegkundige vak in 2043 delen. Voor dat doorkijkje put ze niet alleen uit haar eigen droombeelden en haar werk als verpleegkundig kwartiermaker bij het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Ze leidt het ook af uit macro ontwikkelingen die nu al gaande zijn, waaronder die op klimatologisch, juridisch en sociaal vlak.