Bruis-sprekers in beeld: regiebehandelaar Teie Salomons

‘Wij staan het dichts bij de patiënt’

Teie SalomonsMeer van Teie? Kom naar Kennisfestival Bruis

Als je het welzijn van de patiënt voorop stelt, kom je vanzelf bij nurse-led organiseren uit. Zo ging het althans bij Amethist Verslavingszorg, waar verpleegkundig specialist Teie Salomons als regiebehandelaar werkt. Tijdens kennisfestival BRUIS vertelt hij over werken in een organisatie waar verpleegkundigen de regie hebben.

Gelijkwaardige disciplines

Zo leidt bij Amethist een verpleegkundige de multidisciplinaire overleggen. Op gelijkwaardige basis brengt elke discipline in wat de patiënt op dat moment het meest nodig heeft, schetst Salomons: “Is er een acuut probleem met de belastingdienst? Dan is maatschappelijk werk aan zet. Zijn er problemen met rouwverwerking? Dan komt er een afspraak met een psycholoog. Is er hoog complexe diagnostiek nodig? Dan wordt de psychiater ingeschakeld.”

Zeggenschap en regie

Bij een nurse-led manier van werken is de verpleegkundige in the lead. “Maar het is geen kwestie van posities en macht”, benadrukt Salomons. “Het hele team is essentieel. Ik ben niet essentiëler dan de schoonmaker. Het gaat wel om zeggenschap. Verpleegkundigen hebben de regie om de best passende zorg voor de patiënt te organiseren. Dat heeft veel logica: wij staan het dichts bij de patiënt, werken holistisch, spreken de taal van de verschillende disciplines en weten verbinding te leggen.”

First name

Wat Salomons betreft past het nurse-led werken niet alleen in de verslavingszorg, maar net zo goed bij andere ziektebeelden. “Dat in een verpleeghuis de geriator de scepter zwaait, dat is toch een rare manier van denken? In de ggz was de overstap misschien wat kleiner dan elders, omdat de manier van werken bij ons van oudsher al meer op basis van gelijkwaardigheid was. Ik heb altijd op first name basis gewerkt met de verslavingsartsen en psychiaters.”

Natuurlijk

De overgang naar een nurse-led organisatie is eigenlijk heel natuurlijk gegaan, vertelt Salomons: “In onze visie hadden we beschreven dat we het welzijn van de patiënt als uitgangspunt wilden nemen. We zijn dat toen gaan doen: altijd als team samen bekijken wat de best passende zorg is voor optimaal welzijn van de patiënt. Toen we daar al een tijdje mee bezig waren en ik er tijdens een bijeenkomst over vertelde, sprak iemand me aan en die zei dat het veel weg had van een nurse-led manier van werken. Die vanzelfsprekendheid heeft denk ik echt geholpen toen we daadwerkelijk de overstap gingen maken.”

In Trouw schreef Salomons dat op een traditionele verpleegafdeling de chirurg de scepter zwaait, terwijl in een nurse-led organisatie de verpleegkundige de regie heeft. Een treffend beeld: iemand die de scepter zwaait speelt de baas, iemand die de regie heeft organiseert een goede teamprestatie.