Ayla Turan, RN2Blend-teamlid namens de NFU: ‘Een sterke positionering voor verpleegkundigen is extreem belangrijk’

Ayla TuranAyla Turan werkt sinds maart 2023 als beleidsadviseur opleidingen bij de NFU. Namens de NFU is ze lid van het RN2Blend team. Turan volgde Bea van der Krogt op, die eind 2022 het VIP programma afrondde. Hoe gaat de NFU hierop voortborduren? En hoe kijkt Turan naar functiedifferentiatie? Een kennismaking.

Voordat Ayla Turan in dienst trad bij de NFU, werkte ze in verschillende ziekenhuizen als zaalarts. “Ik  werkte daarbij natuurlijk veel samen met verpleegkundigen. Dus ik wist al heel sterk dat ze onmisbaar zijn. Bij de NFU zit de belangenbehartiging van de verpleegkundigen in mijn portefeuille. Een sterke positionering voor hen is extreem belangrijk, gezien alle ontwikkelingen op het vlak van preventie, de beweging van zorg naar de eerste lijn en het grote verloop van verpleegkundigen. Hiervoor zijn zeggenschap en natuurlijk functiedifferentiatie onmisbare schakels.”

Verschillen ervaren

In deze eerste periode in haar nieuwe rol, probeert Turan het verpleegkundige vak op verschillende manieren verder te doorgronden, waar mogelijk ook op de werkvloer. “Zo mocht ik laatst een dag meelopen met cardiologie verpleegkundigen van het Amsterdam UMC. Dat was heel leerzaam. Vooral om het verschil te ervaren tussen welke thema’s op beleidsniveau spelen en wat op de werkvloer de belangrijkste onderwerpen zijn.”

Goed kunnen verwoorden

Zeggenschap noemt Turan als voorbeeld van een onderwerp dat op de afzonderlijke niveaus een verschillend belang toegekend krijgt. “Bij de NFU speelt dat op dit moment heel erg, vanuit de gedachte dat de belasting die er de komende jaren op de schouders van de verpleegkundigen komt, alleen maar groter wordt. Daarmee wordt het nog belangrijker dat ze goed kunnen verwoorden wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen blijven en willen doen. En dat er een systeem is dat hen helpt om daadwerkelijk gehoord te worden, zodat er iets mee wordt gedaan.”

Geen grote zorg

Op de werkvloer ziet Turan dat het thema wat minder leeft. “De verpleegkundigen die ik erover sprak vinden het wel  belangrijk, maar zij ervaarden gelukkig al voldoende professionele zeggenschap. Zeker op het niveau van de individuele patiënt, bijvoorbeeld in het gesprek met de specialist. Soms is het voor hen nog wel zoeken naar wat er precies bedoeld wordt met zeggenschap, bijvoorbeeld als het gaat over zeggenschap in het beleid van de organisatie, zoals via de verpleegkundige adviesraad. ‘Maar daar maak ik me niet elke dag zorgen over’, zeiden ze dan.” Ik hoop dat we professionele zeggenschap landelijk verder kunnen versterken, zodat elke verpleegkundige er tevreden over is.”

Plek in het functiehuis

Dat brengt Turan bij het VIP programma, waarbinnen werktevredenheid ook een kernthema is. Dat gaat voor veel verpleegkundigen samen met extra uitdaging, die via functiedifferentiatie kan ontstaan. Zo zijn er binnen VIP twee nieuwe combifuncties gekomen die dat zeker bieden: verpleegkundig opleider en verpleegkundig wetenschapper. Beide functies worden in de praktijk al uitgevoerd, maar zijn nog niet opgenomen in het functiehuis. Er moet dus nog een passend salaris aan gekoppeld worden. Turan: “Hierbij is het heel belangrijk dat de functiewaardeerders de umc-brede rolbeschrijvingen van het VIP programma volgen. De verpleegkundige is de inhoudsdeskundige.”

Vervolg

Het verschilt per ziekenhuis hoe de nieuwe functies in de praktijk precies vorm krijgen, weet Turan. “Er is niet één beste manier om het te doen. Er is vervolgonderzoek nodig om nauwkeuriger in beeld te krijgen wat de werkzame elementen van functiedifferentiatie zijn. Voor het vervolgonderzoek willen we in eerste instantie kijken of we bestaande data kunnen gebruiken. Er wordt ontzettend veel geregistreerd: die gegevens kunnen we misschien veel beter duiden.” Al zal het lastig blijven om de verpleegkundige bijdrage aan de patiëntenuitkomst aan te wijzen op grond van data als het aantal ligdagen, bloeddruk en vochtinname, vervolgt Turan. “Misschien moeten we de patiëntervaringen meer betrekken bij de onderzoeken, via PROMS, patient reported outcome measures.

Schat aan onderzoekservaring

De NFU wil bij de vervolgonderzoeken uiteraard haar schat aan onderzoekservaring inbrengen, zegt Turan tot slot. ‘De meeste hoogleraren verpleegkunde zijn verbonden aan een universitair ziekenhuis. Wetenschappelijk onderzoek doen is bovendien echt een teamsport. Vanuit de umc’s kunnen we goede begeleiding voor de onderzoekers organiseren, we hebben alle onderzoeksdisciplines in huis zoals statistici, en we kennen de infrastructuur van wetenschappelijke verenigingen en controlerende instanties. En ook voor de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar de praktijk willen we als NFU natuurlijk onze expertise inbrengen in RN2Blend.”